University of Oulu

(U)HPLC-MS/MS käyttö virtsanäytteiden steroidianalyyseissä

Saved in:
Author: Käsmä, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901121055
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Käsmä, 2019
Publish Date: 2019-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kehossa esiintyy luontaisesti useita anabolisia androgeenisia steroidiyhdisteitä, joista lihasmassan kasvun ja sen ylläpidon kannalta merkittävin on testosteroni. Testosteronin voimakkaan anabolisen vaikutuksen takia siitä on tehty useita muunnelma, joilla on pyritty minimoimaan androgeenista vaikutusta, maksimoimaan anabolista tehoa ja esimerkiksi vaikuttamaan yhdisteen vapautumiseen kehossa. Luontaisetja synteettiset anaboliset androgeenit ovat sekä rakenteeltaan että toiminnaltaan testosteronin kaltaisia. Anabolisten androgeenien ja muiden steroidiyhdisteiden aineenvaihdunta on monimutkaista, sisältäen useita entsyymiavusteisia reaktioita, minkä johdosta steroidiyhdisteiden analysointi voi olla haastavaa ja tiettyä yhdistettä voidaan tutkia suoraan tai useiden eri markkerien tai metaboliittien avulla. Steroidiyhdisteiden analytiikassa aineenvaihdunta huomioidaan näytteenkäsittelyssä. Virtsan sisältämät steroidit ovat suurilta osin glukuronidikonjugaatteja, joiden lisäksi virtsassa esiintyy sulfaattikonjugaatteja ja muita aineenvaihduntatuotteita. Näytteenkäsittelyssä glukuronidikonjugaatit yleensä hydrolysoidaan takaisin vapaaseen steroidimuotoon ja näytteet uutetaan poolittomien ja poolisten yhdisteiden erottamiseksi. Laitekomponenttien ja menetelmän kehittyminen on mahdollistanut myös suoraruiskutusmenetelmän soveltamisen. Steroideja voidaan analysoida virtsasta perinteisen kaasukromatografia-massaspektrometrin lisäksi mm. korkean erotuskyvyn nestekromatografialla kytkettynä tandem massaspektrometriin. Menetelmää voidaan käyttää sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin analyyseihin ja sen etu on lämpöherkkien yhdisteiden analysointi, herkkyys ja automaation helppous. Steroidianalyyseissä nestekromatografisessa erotuksessa käytetään yleisimmin käänteisfaasierotusta ja gradienttimenetelmää. Ionisointi suoritetaan sähkösumutusionisaatiolla tai kemiallisella ionisaatiolla normaali ilmanpaineessa, sillä kyseiset ionisaatiomenetelmät aiheuttavat vähän fragmentaatiota. Massa-analysaattorina käytetään yleisimmin kolmoiskvadrupolia, mutta myös ioniloukku- ja lentoaika-analysaattoreita yhdistettynä kvadrupoliin. Korkean erotuskyvyn nestekromatografia kytkettynä tandem massaspektrometriin sisältää useita eri muuttujia, joita vaihtelemalla, säätämällä ja optimoimalla voidaan vaikuttaa analyysituloksiin. Menetelmän erilaisten mahdollisuuksien määrä mahdollistaa lukuisten erilaisten yhdisteiden analysoinnin ja menetelmän edelleen kehittymisen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Käsmä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.