University of Oulu

Verkkokurssin suunnittelu ja sisällöntuottaminen Numeerinen mallintaminen -kurssille Oulun yliopistossa

Saved in:
Author: Väyrynen, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901151060
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Väyrynen, 2019
Publish Date: 2019-01-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Seppo
Huttula, Saana-Maija
Reviewer: Alanko, Seppo
Huttula, Saana-Maija
Description:
Pro gradu -tutkielmassani selostan prosessia, jossa Oulun yliopiston fysiikan tutkinto-ohjelman Numeerinen mallintaminen -kurssi muutettiin perinteisestä luennointikurssista verkkokurssiksi. Numeerinen mallintaminen -kurssilla opiskelija opettelee käyttämään Mathematica-laskentaohjelmaa myöhempiä tutkimustehtäviä varten. Tehtäviini tässä prosessissa kuului sisällön tuottaminen ja oppimisympäristön valinta. Tutkielmassani käyn läpi työvaiheita, joihin kuului muun muassa muiden verkkokurssien tutkiminen. Näissä kiinnitin erityistä huomiota kurssimateriaaliin ja sen saatavuuteen, opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen mahdollisuuteen, tehtävien palauttamistapaan, arviointiperusteisiin sekä oppimisympäristöön. Lisäksi perehdyin verkkokurssinsuunnittelu-oppaaseen, jossa kerrotaan työvaiheista, joita verkkokurssia tehdessä kannattaa huomioida. Analysoin myös käsitteillä olevan kurssin aikaisempaa kurssimateriaalia, erityisesti harjoitustehtäviä. Verkkokurssille soveltuvat tehtävät pitää olla kyseiselle oppimisympäristölle ja tässä tapauksessa Mathematica-laskentaohjelmalle räätälöityjä. Siksi valmistin kurssille uudet tehtävät, joiden taustaa ja valintaa perustelen tarkemmin tutkielmassani. Työssäni esittelen myös tehtävät sekä luokituksen, kuinka olen koonnut ne kuudeksi erilliseksi harjoituskokonaisuudeksi. Lisäksi käyn läpi verkkokurssin arvioimisen periaatteet. Kurssilla tulee olemaan numeroarvostelu ja arvosana määräytyy tehtävistä saadun pistemäärän perusteella. Tutkielmassani myös kerron tarkemmin oppimisympäristöstä, jonka kurssille valitsin: Moodlen Stack. Käyn vaihe vaiheelta läpi tehtävän luomisen oppimisympäristöön, sekä kerron miten oppimisympäristön tehtäväntarkistusohjelma toimii. Tutkielman lopuksi pohdin prosessin roolia opetuksen kehittämisen kannalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Väyrynen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.