University of Oulu

Boreaaliset suot maapallon hiilinieluina

Saved in:
Author: Hautala, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901181080
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hautala, 2019
Publish Date: 2019-01-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Maapallon pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevat boreaaliset suot ovat sitoneet ja varastoineet ilmakehän hiilidioksidia (CO₂) jo niiden syntyajoista lähtien ja näin viilentäneet ilmastoamme. Hiilenkierto koostuu kasvien fotosynteesistä ja hiilidioksidin palautumisesta ilmakehään kasviainesta hajottavien mikro-organismien toiminnan ja kasvien hengityksen myötä. Hiili sitoutuu turpeeseen, kun kasvijäte maatuu ja hajoaa. Soiden ikääntyessä niiden hiilitasapaino muuttuu ja niistä alkaa vapautua enemmän hiilidioksidia kuin niihin sitoutuu. Nuoret suot kehityksensä alkuvaiheessa sitovat hiiltä tehokkaasti, koska niissä turpeen kerrostumisnopeus on nopeaa. Hiilenkierrossa vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat turve, kasvillisuus, hydrologia ja lämpötila. Pohjoisessa soihin muodostuu paksu turvekerros, koska viileät ja kylmät olosuhteet ovat edesauttaneet sen muodostumista. Kasvillisuus toimii suon hiilensitojana ja biomassan tuottajana. Erityisesti rahkasammaleella (Sphagnum) on tärkeä merkitys boreaalisilla soilla. Vedenpinnan tason on oltava kohtalaisen korkealla ja tasainen, jotta suon hiilenkierto säilyy optimaalisena ja turpeen muodostus mahdollistuu. Sekä ilmaston että maaperän lämpötilalla on vaikutuksensa suossa tapahtuvaan hiilenkiertoon. Lämpenevä ilmasto vaikuttaa soihin kuivattavasti, mikä saa ne muuttumaan hiilivarastoista hiilenlähteiksi. Pohjoisimmilla alueilla ikirouta tulee sulamaan, mikä lisää kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään entisestään. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan suon ympäristötekijöitä eri paikoissa eri tavoin. Suon toiminta hiilivarastona tai -lähteenä määräytyy lähinnä paikallisten ominaisuuksien ja sääolosuhteiden, kuten sadannan ja lämpötilan mukaan. Ihmisen toiminta on osaltaan häirinnyt soiden luonnollista kehitystä ja edesauttanut soista vapautuvien hiilidioksidipäästöjen vapautumista ilmakehään. Häirittyjä soita pyritään palauttamaan luonnontilaisiksi, jotta turpeen muodostuminen palautuisi ja mahdollistaisi pitkäaikaisten hiilinielujen syntymisen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Hautala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.