University of Oulu

Male heirs, bastard king, catholic England and other alternatives : a counterfactual history analysis of Henry VIII’s three sons

Saved in:
Author: Harju, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901261094
Language: English
Published: Oulu : O. Harju, 2019
Publish Date: 2019-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

In this thesis the lives of Henry VIII’s three sons, Prince Henry, Henry Fitzroy and Edward VI, will be analysed using counterfactual history as the research method. The aim is to research what effects them not dying prematurely might have had on England’s history and how these effects would be visible in England today. Several different alternative scenarios are introduced, and their plausibility is analysed critically.

This thesis concludes that the deaths of Henry VIII’s sons altered the history of England drastically. Prince Henry’s survival would have altered history the most as him surviving would have resulted in England not going through the Protestant reformation during Henry VIII’s reign and therefore remaining Catholic. Henry Fitzroy’s role is considered to be major as he is regarded as a potential King of England, regardless of his illegitimacy. Finally, Edward VI’s survival would have resulted in a smoother transition of power and it would have saved the people of England from the religious conflicts of the 1550s. Ultimately, all the scenarios would have made the Tudor era longer and changed the way the Tudors are remembered today.

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan Englannin kuningas Henrik VIII:n kolmea poikaa, prinssi Henrikiä, Henrik Fitzroyta ja Edvard VI:ta ja heidän elämiään. Tutkimusmenetelmänä käytetään kontrafaktuaalista historiaa. Tutkielman tarkoituksena on tutkia, millaisia vaikutuksia poikien ennen aikaisella kuolemalla oli ja miten heidän selviytymisensä olisi muuttanut historiaa ja miten muutokset näkyisivät nykypäivän Englannissa. Useita eri vaihtoehtoisia skenaarioita esitellään ja niiden todennäköisyyttä analysoidaan kriittisesti.

Tutkielmassa todetaan, että poikien ennenaikaisilla kuolemilla oli suuri vaikutus Englannin historiaan. Prinssi Henrikin selviäminen olisi johtanut siihen, että Englannissa ei olisi tapahtunut protestanttista reformaatiota Henrik VIII:n ollessa kuningas. Henrik Fitzroyn roolia pidetään merkittävänä ja hänet nähdäänkin potentiaalisena Englannin kuninkaana, aviottomuudestaan huolimatta. Edvard VI:n selviytyminen olisi tehnyt kruunun periytymisestä mutkattomampaa ja samalla Englanti olisi säästynyt uskonnollisilta konflikteilta 1550-luvulla. Kaiken kaikkiaan skenaarioiden lopputulema olisi ollut se, että Tudor-suvun valtakausi Englannissa olisi ollut pidempi ja se kuva, mikä ihmisillä suvusta nykyään on, olisi hyvin erilainen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Harju, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.