University of Oulu

“Under his eye” : a comparison of Margaret Atwood’s novel The Handmaid’s Tale and the television series adaptation

Saved in:
Author: Kurikkala, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901261095
Language: English
Published: Oulu : J. Kurikkala, 2019
Publish Date: 2019-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The aim of this thesis is to compare and contrast Margaret Atwood’s novel The Handmaid’s Tale with its television series adaptation. The object of the study is to examine the kind of differences that can be found when comparing the two works, and what could be the reasons behind these differences. The tools used to conduct the analysis were feminist theories as well as multimodal discourse analysis.

The data for the study consists of the original novel The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood and the first season of the television series adaptation by Hulu Network. The data was delimited to consist of only the first season of the series as it is the only season that is based on the novel.

The findings presented in the study showcase that while being mostly faithful to the novel, the television series adaptation does present a more feminist version of the original story. The depiction of the protagonist is deemed as more feminist in the television series.

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on verrata toisiinsa Margaret Atwoodin romaania The Handmaid’s Tale (suom. Orjattaresi) ja sen televisiosovitusta. Tutkielmassa etsitään eroavaisuuksia näiden kahden teoksen välillä ja oletettuja syitä, joita näille eroavaisuuksille voidaan löytää. Analyysissa on käytetty apuna feministisiä teorioita sekä multimodaalista diskurssianalyysia.

Tutkimusmateriaalina käytettiin Margaret Atwoodin kirjoittamaa alkuperäistä romaania, The Handmaid’s Tale sekä televisiosarjan ensimmäistä kautta. Ensimmäinen kausi on valittu, koska se on ainoa kausi, joka kokonaisuudessaan perustuu Atwoodin romaaniin.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä sarjan suurimmilta osin seuraavan romaanin juonta ja teemaa mutta esittävän feministisemmän version alkuperäisestä tarinasta. Tämä feminististä teoriaa tukeva esitys on nähtävissä esimerkiksi televisiosarjassa päähenkilön, Offredin, kuvauksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Kurikkala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.