University of Oulu

Valtakeskittymien välissä : Tukholman porvarisraadin sisä- ja ulkopoliittiset pyrkimykset ja toiminta vuosina 1471–1499

Saved in:
Author: Yliviuhkola, Riku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901301104
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Yliviuhkola, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Reviewer: Alenius, Kari
Aalto, Sirpa
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee Tukholman porvarisraadin toimintaa ja sen pyrkimyksiä vuosien 1471–1499 aikana. Tutkimuksen päälähteinä ovat tuona aikana kirjoitetut Tukholman kaupunginraadin omat asiakirjat. Tutkimus keskittyy Tukholman porvarisraadin suhteisiin ja sen toimiseen kolmen valtablokin, Ruotsin valtaneuvoston, Tanskan johtoisen Kalmarin unionin ja Hansaliiton toiminnan välissä. Tutkimus käsittelee Tukholman porvarisraadin nousua, kasvavaa valtaa ja diplomatiaa erilaisten alueellisten valtablokkien välissä.

Tukholman raadin asemaa muokkasivat Ruotsin ja Tanskan Kalmarin unionipoliittiset kysymykset, jotka jakoivat raatia, ja pakottivat raadin luovimaan Tanskan unionikuninkaiden ja Ruotsin valtiohoitaja Sten Sturen välillä. Lisäksi ongelmiksi muodostui raadin sitoutuminen tiukemmin keskusvaltaan, jota vastaan raati ei juuri voinut kamppailla. Tukholman raadin harjoittaman sisä-, ulko- ja kauppapolitiikkaan vaikutti 1400-luvun lopulla kehittyvät merkantilistisen ajattelun tendenssit. Raati kuitenkin onnistui kokosi rivinsä tarpeeksi yhteiseen poliittiseen rintamaan pyrkiäkseen toteuttamaan omaa politiikkaansa ylitse sitä lähimpinä olevien valtablokkien. Tämä kehitti raadista itsenäisen poliittisen toimijan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riku Yliviuhkola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.