University of Oulu

Ei nyt kerkiä oikee ennää loottailee : koodinvaihtoa videopelitilanteissa

Saved in:
Author: Heinilä, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021118
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Heinilä, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen kandidaatintutkielmassani neljän äidinkielenään suomea puhuvan henkilön välistä kielenkäyttöä Player Unknown’s Battlegrounds -videopeliä pelattaessa. Tutkimukseeni osallistuneet pelaajat pelasivat peliä Xbox One -pelikonsoleilla internetin välityksellä syksyllä 2018.

Tarkoituksenani on ollut selvittää, minkälaista sanastoa tutkimuksessani tarkasteltavaa videopeliä pelaavat pelaajat käyttävät ja onko pelitilanteiden luonteella osuutta koodinvaihdon aktivoitumiseen heidän puheessaan.

Koodinvaihtoa videopelitilanteissa on tutkittu aiemmin siten, että tutkittavat pelaajat ovat olleet samassa fyysisessä tilassa, ja heidän välistä vuorovaikutustaan on nauhoitettu äänittämisen lisäksi videoimalla. Tässä tutkielmassa osallistujat pelaavat internetin välityksellä eri paikkakunnilta käsin, ja heidän keskinäinen kommunikaationsa perustuu pelkkään auditiiviseen viestintään eli keskusteluun kuulokemikrofonien välityksellä. Koska tarkoituksenani ei ollut tutkia esimerkiksi eleitä tai sanatonta vuorovaikutusta, tällainen lähestymistapa sopii mielestäni paremmin kielen ja keskustelun tutkimukseen.

Aineistoa on kerätty tutkimustani varten yhteensä 616 minuuttia tallentamalla yhden pelaajan näyttökuvaa ja kaikkien neljän pelaajan välistä puhekommunikaatiota. Olen poiminut kokonaisaineistosta viisi koodinvaihdon kannalta keskeistä kohtaa tarkempaa analyysia varten, jotka olen litteroinut osaksi tutkimuksen analyysilukua. Olen liittänyt tutkimukseeni havainnollistavia kuvakaappauksia pelitilanteista, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään pelin luonteen lisäksi pelaajien kommunikaatiota. Aineisto on säilötty Oulun yliopiston KIKOSA-kokoelmaan

Päädyin tutkielmassani siihen tulokseen, että videopelitilanteiden luonne, kuten esimerkiksi hektisyys tai stressaavuus, ei ole ratkaisevassa asemassa koodinvaihdon aktivoitumisessa. Koodinvaihto pelitilanteissa on mielestäni pelaajayhteisön omaksumaa käsitteellistä sanastoa, jota pelaajat käyttävät sellaisenaan sen sijaan, että he alkaisivat suomentamaan englanninkielisiä sanoja puheessaan.

Abstract

In this bachelor thesis I have studied both language and communication of four Finnish-speaking participants. The study has been made by recording their speech and dialogue, while they were playing Player Unknown’s Battlegrounds online on Xbox One. The players participated in my study in autumn 2018.

My main goal was to find out what kind of vocabulary had been used by the players playing the video game and whether the nature of the game situation contributed to the activation of the codeswitching in their speech.

Codeswitching in video gaming has been researched earlier by recording players interacting with each other in a same physical place. The focus in these studies has been on the interaction of the players that have shared the same physical space. In the previous studies, also the non-verbal communication was considered as a part of the analysis. However, in my thesis, I argue that the best way to study language and communication between the players is to focus directly to the dialogue. Therefore, I have focused only in auditive communication of the players in order to get more accurate linguistic results.

For this study, the are in total 616 minutes of communication material collected, consisting of both recorded video of one player’s screen and voice communication of all four players. I have also attached several screenshots to help readers to comprehend the game and the communication process. The material is currently stored in KIKOSA collection (University of Oulu) and can be used in the future studies.

My conclusion is that the nature of gaming situations, such as hecticness or stressfulness, does not directly affect into the activation of code switching. Instead, the codeswitching vocabulary consists of words that have been adapted by the players as a part of their communication.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Heinilä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.