University of Oulu

Verbien linkuttaa, nilkuttaa ja ontua semanttinen työnjako

Saved in:
Author: Juntto, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021120
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Juntto, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintukielmassani liikeverbien linkuttaa, nilkuttaa ja ontua semanttista työnjakoa. Kyselytutkimuksessani selvitän, millaisissa konteksteissa verbit esiintyvät. Esiintyvätkö tietyt verbit tietynlaisissa asiayhteyksissä? Lisäksi tutkin, mitä merkityseroja verbeistä voi löytää. Tutkimkseni kuulu kognitiivisen semantiikan tutkimuspiirin. Käytän tutkimukseni apuna kehysemantiikkaa, jonka teorian avulla selvitän verbien eroavaisuuksia. Lisäksi tutkin verbien aktiivisuusyöhykkeitä, eli sitä liikkujan tai olion aluetta, joka aktivoituu verbin kuvaaman liikkeen aikana.

Tutkimustuloksieni mukaan verbeistä voidaan löytää merkityseroja. Verbi linkuttaa kuvaa laajaa, heilurimaista liikettä, jonka aktiivivyöhyke on suuri, lähes koko ruumiin tai liikkujan kokoinen. Nilkuttaa-verbi hahmottuu pienempänä ja nopeampana liikkeenä muihin tutkimiini verbeihin verrattuna. Sen aktiivivyöhyke keskittyy alaraajoihin, etenkin nilkkaan. Ontua-verbi on kaikista skemaattisin. Toisin kuin kaksi muuta verbiä, ontua-verbi toimii niin metaforisen kuin fyysisenkin liikkeen kuvaajana. Ontumisen aktiivivyöhyke keskittyy vartaloon selästä alaraajoihin ja jalkaterään saakka.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Juntto, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.