University of Oulu

Inessiivin ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien variaatio raahelaisnuorten puhekielessä

Saved in:
Author: Lehto, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021122
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lehto, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani inessiivin päätteiden ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien variaatiota raahelaisnuorten puhekielessä. Lisäksi selvitän, millaisia sukupuolten välisiä eroja inessiivin ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien edustuksessa esiintyy. Koska Raahe sijaistee Kalajoen–Pyhäjoen ja Oulun seudun murteen rajamaastossa, selvitän, kummalle murteelle tyypillisiä edustustapoja tutkimissani piirteissä ilmenee. Aineistonani olen käyttänyt neljää noin kolmenkymmenen minuutin mittaista parikeskustelua, jotka olen kerännyt lokakuussa 2018. Keskustelut on käyty samaa sukupuolta olevan ikätoverin kanssa. Aineistoni pohjalta saadut tulokset noudattavat pääosin aiempien tutkimustulosten linjaa. Inessiivin päätteen valinnassa tytöt suosivat yleiskielistä -ssA-varianttia, kun taas pojat käyttävät vanhan murteen mukaista -sA-muotoa. eA- ja OA-vokaaliyhtymien kohdalla tytöt suosivat assimiloituneita muotoja, kun taas pojilla vanhan murteen mukaiset variantit ovat yleisimpiä. Jälkitavujen iA- ja UA-variantit esiintyvät pääsääntöisesti aineistossani yleiskielisessä muodossa. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, sillä aineistossani esiintyy idiolekteittaisia eroja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Lehto, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.