University of Oulu

Miten lukiolaiset ymmärtävät sananlaskuja

Saved in:
Author: Nieminen, Saga1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021124
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nieminen, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkielmassa olen kartoittanut sitä, miten lukiolaiset ymmärtävät sananlaskuja. Tavoitteenani on ollut myös selvittää, miksi nuoret eivät ymmärrä sananlaskuja. Olen kerännyt tutkimusaineistoni lokakuussa 2018 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta kyselylomakkeella, johon on vastannut yhteensä 37 abiturienttia. Aineistoni rajallisuuden takia tutkimustuloksiani ei voida yleistää koskemaan kaikkia Suomen lukiolaisia. Tutkimustulokseni voidaan nähdä kuitenkin suuntaa antavana. Sananlaskujen osaaminen vaihteli riippuen siitä, kuinka tuttuja ne nuorille olivat. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin sanoa, että lukiolaiset ymmärtävät sananlaskuja melko hyvin, sillä kahta huonoiten osattua sananlaskua lukuun ottamatta oikeita vastauksia oli jokaisen sananlaskun kohdalla puolet tai yli puolet.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saga Nieminen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.