University of Oulu

Suomalaisten suhtautuminen harvinaisiin etunimiin

Saved in:
Author: Kauppinen, Ilona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021125
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kauppinen, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa olen käsitellyt sitä, kuinka suomalaiset suhtautuvat harvinaisiin etunimiin. Olen selvittänyt sitä, millaisia harvinaisia nimiä informantit suosivat ja millaisia harvinaisia nimiä pidetään lapselle sopivana. Olen kerännyt aineistoni sähköisen kyselylomakkeen avulla syksyllä 2018. Sain vastauksia yhteensä 55 kappaletta. Aineistoni käsittää 16 harvinaista nimeä, joilla on ollut syyskuussa 2018 10 mies- tai naisnimenkantajaa. Nimet olen jakanut neljään eri nimiluokkaan, jotka ovat kansainvälistetyt nimet, neutraalit nimet, mallin mukaan luodut nimet ja nimet, jotka ovat sanoja. Informantit vastasivat kyselylomakkeessa viiteen eri väittämään jokaisen nimen kohdalla. Aineistosta käy ilmi, että informantit suosivat kaikista eniten neutraaleja nimiä. Aineiston neutraaleja nimiä pidetään kaikista miellyttävimpinä ja informantit voisivat antaa nimiä myös omalle lapselleen. Neutraaleja nimiä pidetään myös lapsille sopivana, eikä niistä ajatella koituvan haittaa lapselle. Nimet eivät herätä negatiivisia mielikuvia sosiaalisesta asemasta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että vaikka mallin mukaan luotuja nimiä ei pidetä miellyttävänä, niitä pidetään sopivana lapselle eikä niistä ajatella koituvan haittaa. Kansainvälistettyjä nimiä ei pidetä juurikaan miellyttävänä, eikä niitä annettaisi oman lapsen nimeksi. Kaikista epäsopivimpina niminä lapsille pidetään nimiä, jotka ovat sanoja. Kansainvälistettyjä nimiä pidetään lähes yhtä epäsopivana. Näiden nimiluokkien nimien ajatellaan aiheuttavan eniten haittaa lapselle, sekä herättävät negatiivisia mielikuvia sosiaalisesta asemasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ilona Kauppinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.