University of Oulu

Mielenkiintoista ja välillä mukavan puisevaa : diskurssianalyyttinen tutkielma suomen kielen opintojen työelämärelevanssista

Saved in:
Author: Laatikainen, Juulia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021126
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Laatikainen, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani suomen kielen opinnoista puhumisen tapoja. Aineistonani on 50 vastausta äidinkielenopettajille suunnattuun kysymykseen, minkälaisina pidät/pidit suomen kielen opintoja. Lisäksi pyydän informantteja, äidinkielenopettajia, kuvailemaan suomen kielen opintojaan. Tutkimusmenetelmänä käytän kriittistä diskurssianalyysia. Diskursseja tutkin sekä kielitieteellisestä että yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Kielitieteellinen näkökulma näkyy tutkielmassani siinä, että tutkimukseni kohteena on kieli ja sen luomat merkitykset. Koska tutkielman aihe, koulutus, liittyy vahvasti yhteiskuntaan, yhteiskunnallista näkökulmaa ei voi sivuuttaa. Vastauksista tarkastelen adjektiiveja sekä niistä aktivoituvia diskursseja. Tutkin diskursseja erityisesti työelämärelevanssin näkökulmasta. Keskityn tarkkailemaan, miten opintoja vertaillaan työelämään. Aineistostani aktivoituu seitsemän diskurssia. Nämä ovat mielekkyysdiskurssi, perusteellisuusdiskurssi, vaativuusdiskurssi, hyötydiskurssi, teoreettisuusdiskurssi, ammatillisuusdiskurssi ja muuttumattomuusdiskurssi. Diskurssit on nimetty sen mukaan, millaisin adjektiivein äidinkielenopettajat kuvailevat suomen kielen yliopisto-opintoja. Diskurssit aktivoituvat usein limittäin ja ne kokoavat alleen moninaisen joukon suomen kielen opinnoista puhumisen tapoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juulia Laatikainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.