University of Oulu

Geminaatioilmiöt oululaisten nuorten puhekielessä

Saved in:
Author: Petäjäjärvi, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021127
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Petäjäjärvi, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa tutkin yleisgeminaatiota ja itämurteiden erikoisgeminaatiota oululaisten nuorten puhekielessä. Selvitän, kuinka paljon kumpaakin geminaatioilmiötä nuorten puheessa esiintyy ja vertailen tyttöjen ja poikien tuloksia keskenään. Yleisgeminaatiosta selvitän myös, mitkä konsonantit geminoituvat herkimmin. Aineistonani olen käyttänyt osittain vuonna 2017 tallennettuja yhdeksäsluokkalaisten oululaisten parikeskusteluja. Niiden lisäksi olen käyttänyt yhtä vuonna 2016 tallennettua noin 40 minuutin mittaista ryhmähaastattelua, jonka haastateltavat ovat myös yhdeksäsluokkalaisia oululaisia. Tutkimukseni edustaa sosiolingvistiikkaa ja dialektologiaa eli murteentutkimusta. Tutkimukseni tulokset ovat siinä mielessä odotuksenmukaiset, että yleisgeminaatio on vahva ja elävä piirre oululaisnuorten puhekielessä, mutta erikoisgeminaatiota kuulee aika vähän. Yllättävää on kuitenkin se, että aineistoni informanteista tyttöjen puhekielessä esiintyy enemmän geminaatioilmiöitä kuin poikien, sillä yleensä poikien puhekieli on tyttöjä murteellisempaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Petäjäjärvi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.