University of Oulu

Johtimen produktiivisuuden vaikutus suomen kielen vokaalivartalomuotojen hyväksyttävyyteen

Saved in:
Author: Keränen, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021130
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Keränen, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani aihe on suomen kielessä tapahtuva morfologinen muutos, jonka seurauksena norminmukaiset konsonanttivartalot alkavat korvautua vokaalivartaloisilla muodoilla. Tutkin kyselytutkimusmenetelmin, miten hyväksyttävinä sanajohdosten vokaalivartaloisia muotoja pidetään. Selvitän tutkimuksessa, onko johdinmorfeemin produktiivisuudella tai toisaalta johdoksen leksikaalistuneisuudella merkitystä siihen, miten hyväksyttäviksi vokaalivartalomuodot koetaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Keränen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.