University of Oulu

Kyllä me selvitään — vaikka ketunleivällä ja sisulla jos tilanne vaatii : armeijan kasvisruokapäivän diskurssit Ylen uutisten kommenteissa

Saved in:
Author: Granholm, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021133
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Granholm, 2019
Publish Date: 2019-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tavoitteena on ollut tutkia, millaisia vakiintuneita puhetapoja eli diskursseja liittyy armeijan kasvisruokapäivää koskevien Ylen uutisten kommentteihin. Tutkimusaineisto koostuu kahden aiheesta julkaistun uutisen kommenteista. Tutkimusmenetelmänä on diskurssianalyysi, jonka avulla aineistosta on erotettu ravinto-, terveys-, ympäristö-, aikakausi-, kotimaisuus-, valta- ja taloudellisuudiskurssit. Näistä ravintodiskurssissa erottuvat vielä aladiskurssit mieltymys- sekä vähättelydiskurssi ja ympäristödiskurssissa vähättely- ja vastuudiskurssi.

Tutkimuksen keskeisin havainto liittyy ravinto- ja terveysdiskurssien väliseen eroon. Terveysdiskurssille tyypillistä on yleisesti tunnustaa ja hyväksyä kasvisruuan terveyshyödyt, mutta suhtautumistapa muuttuu useammin kielteiseksi, kun keskustelu siirtyy ravintodiskurssin puolelle. Nämä aineistoni suurimpiin kuuluvien diskurssien eroavaisuudet havainnollistuvat ravintodiskurssin puheessa yksilöistä ja terveysdiskurssin puheessa yhteiskunnasta: yhteiskunnan, eli kansanterveyden ja sen tulevaisuuden näkymien, tasolta laskeuduttaessa yksilön tasolle on uhattuna kunkin oikeus syödä niin kuin itse parhaaksi kokee. Ruokavalinnat nähdään henkilökohtaisina, jolloin niihin puuttuminen ulkopuolelta tuntuu pakottamiselta ja kontrolloimiselta, mitä valtadiskurssissa yksiselitteisesti vastustetaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Granholm, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.