University of Oulu

Persoonapronominien variaatio pielaveden murteessa

Saved in:
Author: Tirkkonen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021134
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tirkkonen, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani persoonapronominien variaatiota Pielaveden murteessa. Tässä tutkielmassa tarkastelen erityisesti monikon ensimmäistä, monikon kolmatta ja yksikön ensimmäistä persoonaa. Pielavesi sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja Pielaveden murre kuuluu pohjoissavolaisiin murteisiin. Aineistoni koostuu SKNA:n neljästä murretallenteesta, jotka sisältävät neljän eri informantin puhetta. Informanteista kaksi on naisia ja kaksi miehiä. Tallenteet ovat vuosilta 1961 ja 1970, ja kaikki informantit ovat syntyneet 1800-luvun lopulla. Tarkoitukseni tutkimuksessani on selvittää, millaisia persoonapronominivariantteja Pielaveden vanhaa paikallismurretta puhuvat käyttävät ja esiintyykö sukupuolten välillä erilaista variaatiota. Tutkimukseni edustaa perinteistä dialektologiaa ja sosiolingvististä variaationtutkimusta. Dialektologisen näkökulman tutkimukseen tuo se, että tutkin vanhaa paikallismurretta. Sosiolingvistinen edustus näkyy puolestaan siinä, että tutkin kielenpiirteen variaatiota yksilöiden välillä. Aineiston perusteella Pielaveden vanhaa paikallismurretta puhuvat käyttävät pohjoissavolaisille murteille tyypillisiä persoonapronominivariantteja, eikä eri sukupuolten ja yksilöiden välillä esiinny juuri lainkaan variaatiota. Monikon kolmannen persoonan edustus informanteilla on yksinomainen variantti ne. Myös monikon ensimmäisen persoonan variantti myö esiintyy yksinomaisena varianttina. Yksikön ensimmäinen persoonapronomini on ainoa, jossa informanttien välillä esiintyy vaihtelua.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Tirkkonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.