University of Oulu

Multimodaalinen analyysi suominatiivin kopulalauseista ei-natiivin kanssa käydyissä keskusteluissa

Saved in:
Author: Holmi-Al-Mashhadani, Hilda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021135
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Holmi-Al-Mashhadani, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani yhden suomea äidinkielenään puhuvan henkilön käyttämiä kopulalauseita hänen keskustellessaan ei-natiivin puhujan kanssa. Kiinnitän kopulalauseissa huomioni siihen, onko puhuja käyttänyt kopulaa vai ei. Tämän lisäksi tarkastelen suominatiivin ei-kielellistä kommunikointia. Otan analyysissani huomioon niin puhujan käyttämät kolme eri kieltä, suomen, englannin ja arabian, kuin myös ei-kielellisen kommunikoinnin eri ulottuvuudet. Tutkimusnäkökulmani on vuorovaikutuslingvistinen. Käytän kandidaatintutkielmassani hyväksi keskustelunanalyysille tyypillisiä tutkimusmetodeja, mutta yhdistän niihin lausekonstruktioiden tutkimista puhutussa kielessä. Tutkimustuloksena aineistossa suominatiivi sanoo kopulan suurimmassa osassa kopulalauseitaan. Ei-kielellisiä piirteitä ilmenee noin viidesosassa aineistoni kopulalauseita. Ei-kielellisiä piirteitä ilmenee enemmän silloin, kun lauseessa ei ole kopulaa kuin jos kopula löytyy lauseesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hilda Holmi-Al-Mashhadani, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.