University of Oulu

Vanhempien koulutustaustan ja lukuharrastuksen korrelaatio lukiolaisnuorten oikeinkirjoituksessa

Saved in:
Author: Maalismaa, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021136
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Maalismaa, 2019
Publish Date: 2019-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Olen tutkinut kandidaatintutkielmassani, onko vanhempien koulutustaustalla ja lukuharrastuksella merkitystä lukiolaisnuorten oikeinkirjoitustaitoihin. Olen teettänyt opiskelijoilla oikeinkirjoitustehtävän ja heidän vanhemmillaan taustatietolomakkeen. Opiskelijoiden tehtävässä tekemien virheiden lukumäärää olen vertaillut kotikirjaston kokoon, vanhempien koulutustaustaan ja ammattiin sekä heidän kirjastokäyntiensä yleisyyteen.

Vertailun tuloksena on nähtävissä, että kotona olevien kirjojen määrä korreloi kaikkien oppilaiden vastauksissa selvimmin. Kirjastokäyntien osalta positiivinen vaikutus virheiden pienenemiseen vaikuttaisi alkavan, kun vanhemmat käyvät kirjastossa vähintään 3–5 kertaa vuodessa. Tehtävässä vähiten virheitä tehneen opiskelijan vanhemmat käyvät kaikki kirjastossa kerran kuukaudessa tai useammin.

Vanhempien opintotaustat ja kirjojen lukemisen aktiivisuus siis heijastuvat heidän lastensa oikeinkirjoitukseen. Myös jonkinlaista yhteiskuntaluokan periytymistä on tuloksissa havaittavissa, mutta samalla siihen ja opintotuloksiin yleensä vaikuttavat useat tekijät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Maalismaa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.