University of Oulu

Ainahan lapsi on joko tyttö tai poika : eteläpohjalaisten suhtautuminen sukupuolineutraaleihin nimiin

Saved in:
Author: Välimäki, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021137
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Välimäki, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin yli 50-vuotiaiden eteläpohjalaisten suhtautumista sukupuolineutraaleihin nimiin. Selvitän, miten eteläpohjalaiset luokittelevat neutraaleja nimiä, millaisia mielikuvia tutkielmassa esiintyvät etunimet heissä herättävät ja miten he yleisesti suhtautuvat sukupuolineutraaleihin nimiin. Tutkimusaineistoni koostuu 50 vastauksesta, jotka on kerätty syksyllä 2018 sähköisellä kyselylomakkeella. Käytän tutkielmassani vastaajilta saatuja aineistoesimerkkejä, ja tutkin, miten sukupuolineutraaleihin nimiin suhtaudutaan. Lisäksi esittelen saatuja tuloksia kuvioiden avulla. Tutkimukseni on siis sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Tutkielmani tuloksista selviää, että eteläpohjalaiset suhtautuvat pääasiassa negatiivisesti sukupuolineutraaleihin nimiin. Tutkimuksessa esille nousevat näkemys vain kahden sukupuolen olemassaolosta sekä tarve erottaa ihmiset toisistaan nimen avulla. Lisäksi tutkimuksessa korostuu se, että useita neutraaleja nimiä ei pidetä lainkaan ihmisille sopivina. Vastaajat myös ajattelevat sukupuolineutraaleista nimistä samalla tavalla, koska nimistä syntyneet mielikuvat ovat keskenään hyvin samanlaisia. Vastaajat myös jaottelevat tutkimuksen kohteena olevia etunimiä sekä tietylle sukupuolelle kuuluviksi että sukupuolineutraaleiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Välimäki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.