University of Oulu

Multimodaaliset direktiivit aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa

Saved in:
Author: Lehtola, Janika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021138
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lehtola, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani espanjalaisen au pairin tuottamia direktiivejä ja suomalaisen lapsen vastauksia niihin. Tarkastelen aineistostani nousseita tapauksia multimodaalisina kokonaisuuksina, eli huomioin puheen lisäksi tutkittavien kehonkielen. Tarkoituksenani on selvittää, millaisista multimodaalisista kokonaisuuksista aikuisen tuottamat direktiivit muodostuvat, ja miten lapsi vastaanottaa direktiivit. Tarkastelen tutkimusaineistoani keskustelunanalyyttisin keinoin. Aineistoni on kymmenen minuutin pituinen videotallenne, jonka toimijoina ovat au pair ja kaksi lasta. Keskityn tarkastelemaan au pairin ja vanhemman lapsen välistä vuorovaikutusta. Olen poiminut aineistostani neljä esimerkkitapausta, jotka esittelen analyysiosiossa. Erittelen esimerkeistä au pairin tuottamat direktiivit ja lapsen reaktiot niihin. Tutkielmani tulokset osoittavat, että au pairin tuottamiin direktiiveihin kuuluu useimmiten kehollinen liike. Kielellinen ja kehollinen osuus muodostavat tiiviin yksikön eikä niitä voi yleensä erottaa toisistaan. Lapsi vastaa tavallisesti au pairin tuottamiin direktiiveihin toiminnalla. Vastauksiin ei siis tyypillisesti kuulu lainkaan puhetta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janika Lehtola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.