University of Oulu

Valoisa ja tunnelmallinen : asuntojen myynti-ilmoitusten diskurssit

Saved in:
Author: Heikkuri, Julius1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021139
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Heikkuri, 2019
Publish Date: 2019-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani suurten kerrostaloasuntojen myynti-ilmoitusten diskursseja ja myynti-ilmoituksissa käytettäviä adjektiiveja. Yhdistelen tutkimuksessani kriittistä diskurssianalyysia, sisällönanalyysia ja semantiikkaa. Tutkimukseni aineistona on 67 internetissä olevaa asuntomyynti-ilmoitusta, jotka olen tallentanut tietokoneelleni. Aineistossani aktivoituu viisi diskurssia, jotka ovat asunnon viihtyisyys, asunnon koko, asunnon käytännöllisyys, kunto ja remontit sekä sijainti. Lisäksi olen tutkinut, millaisia adjektiiveja asuntomyynti-ilmoituksissa käytetään. Olen havainnut, että asuntoja kuvataan myynti-ilmoituksissa hyvin positiivisilla adjektiiveilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Julius Heikkuri, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.