University of Oulu

Koodinvaihto espanjalaisen au pairin ja suomalaisten hoitolasten keskusteluissa

Saved in:
Author: Pihlajamaa, Jarno1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902021140
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pihlajamaa, 2019
Publish Date: 2019-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin espanjalaisen au pairin ja hänen suomalaisten hoitolastensa välisiä keskusteluja. Tutkimuksessani selvitän, minkälaista koodinvaihtoa keskusteluissa ilmenee. Kyseessä on laadullinen monikielisyystutkimus, jonka pääkohteena on keskustelijoiden käyttämä sanasto. Aineistoni on peräisin Oulun kikosa-kokoelmasta, johon on kerätty monikielisiä keskusteluja.

Tutkimuksessani olen jaotellut suomen- ja englanninkielisiä sanoja ja verrannut niiden käyttöä. Sanat olen jakanut neljään luokkaan: värisanoihin, kysymyssanoihin, käskysanoihin ja muihin sanoihin. Muihin sanoihin sisältyvät intensiteettisanat ja kulttuurisanat. Lisäksi olen tarkastellut, millä tavalla keskustelijat käyttävät kieltä yleisesti koodinvaihdon kannalta. Taustakirjallisuutena hyödynnän esimerkiksi Ad Backusin ja Yaron Matrasin kirjoituksia koodinvaihdosta ja monikielisyydestä. Tutkielmani tulokset tukevat muun muassa ajatusta siitä, että koodinvaihto ei ole sattumanvaraista, vaan tietynlaiset sanat esiintyvät johdonmukaisesti tietyllä kielellä.

Abstract

In my bachelor’s thesis I analyse code-switching in conversations between Spanish au pair and the children of her host family. In this study I find out what kind of code-switching occurences happen in these conversations. This thesis in its core is a qualitative multilanguage study. The main focus is the vocabulary of the participants. My research material is from Oulu University’s kikosa-archives which stores multilangual conversations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jarno Pihlajamaa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.