University of Oulu

Steiner-Minkowskin kaava

Saved in:
Author: Sairanen, Inkeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902121198
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Sairanen, 2019
Publish Date: 2019-02-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suomala, Ville
Reviewer: Järvenpää, Esa
Suomala, Ville
Description:

Tiivistelmä

Kuvitellaan, että kuutio halutaan päällystää kullalla siten, että kultaa on joka kohdassa yhtä paksusti. Mikä on kuution pintaan tulevan kullan tilavuus? Mikä on päällystetyn kuution kokonaistilavuus?

Jos tiedetään kuution särmän pituus ja kultapinnoitteen paksuus, saadaan kullan ja koko systeemin tilavuudet laskettua helposti. Kolmiulotteinen avaruus on vielä helppo hahmottaa, mutta kun siirrytään korkeampiin ulottuvuuksiin, eivät lausekkeet enää olekaan niin intuitiivisia. On kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille epätyhjille monitahokkaille eli polytoopeille yllä kuvatun kaltaisessa tilanteessa myös n-ulotteisessa euklidisessa avaruudessa.

Tämän tutkielman luvussa 1 esitellään erilaisia joukkoja ja niiden ominaisuuksia euklidisessa avaruudessa. Joukot, joita tutkielmassa käsitellään, ovat pääosin konvekseja eli kuperia joukkoja. Konveksin joukon mitkä tahansa kaksi pistettä voidaan yhdistää janalla toisiinsa siten, että janan kaikki pisteet kuuluvat myös kyseiseen joukkoon. Myös joukon ympäristön käsite on merkittävä tutkielman kannalta. Joukon r-ympäristöön kuuluvat kaikki pisteet, jotka ovat enintään pituuden r etäisyydellä joukosta. Alun esimerkissä kuutio ja kulta muodostavat yhdessä kuution ympäristön.

Luvussa 2 syvennytään tutkimaan polytooppeja ja konvekseja joukkoja. Joukoille määritellään mitta, jolla niiden tilavuuksia pystytään laskemaan ja todistetaan, että tilavuusfunktio on jatkuva. Lopuksi esitellään pinta-alan käsite n-ulotteisessa euklidisessa avaruudessa.

Viimeisessä luvussa mennään viimein itse aiheeseen. Lauseessa 3.9 osoitetaan, että on olemassa tiettyjä ominaisuuksia, jotka pätevät kaikkien polytooppien ympäristöille riippumatta ympäröivän euklidisen avaruuden ulottuvuudesta. Itse Steiner-Minkowskin kaava (lause 3.11) onkin yksinkertaisuudessaan lauseen 3.9 yleistys kaikille konvekseille joukoille.

Joitakin määritelmiä ja todistuksia havainnoimaan on lisätty kuvia. Vaikka piirrokset kuvaavat vain yksittäistapauksia kaksiulotteisessa euklidisessa avaruudessa, auttavat ne ymmärtämään todistuksia.

Tutkielmassa on käytetty lähteenä pääasiassa Marcel Bergerin kaksiosaista teosta Geometry I-II. Muita lähteitä, kuten Jyväskylän yliopiston luentomateriaaleja, on käytetty pääasiassa yksittäisten todistusten ja määritelmien kirjoittamisen apuna.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inkeri Sairanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.