University of Oulu

A historical study of the Falklands War : the significance of how the war was represented in British newspapers

Saved in:
Author: Kokkonen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902121201
Language: English
Published: Oulu : T. Kokkonen, 2019
Publish Date: 2019-02-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis will first investigate the Falklands War aboard the Task Force deployed at the Falkland Islands in the 1982 campaign, where Argentina claimed and conquered the islands, and then the United Kingdom reclaimed them. The second part of this thesis focuses on the newspaper coverage of the crisis, using The Sun and The Guardian as examples of how the coverage varies from one end of the journalistic correctness spectrum to the another. Aiding this analysis is field pioneer Norman Fairclough’s take on Critical Discourse Analysis, CDA for short. His four “stages” of CDA will provide the means of dissecting both newspapers and determining their reasons of writing the way they did. Tying these two parts together are the situations, where the press themselves played a role in the course of events, such as the Battle of Goose Green. The Sun being a tabloid and The Guardian a broadsheet, the findings in the analysis correlate to the general norm that broadsheets produce more reliable and professional content than tabloids, and tabloids often carry political agendas.

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoitus on ensin tarkastella Falklandin sotaa historiallisesta näkökulmasta, pääpainona itse sotilaat Falklandin saarilla. Vuonna 1982 käydyssä sodassa Argentiina valtasi saaret voimakeinoin, ja Yhdistyneet Kuningaskunnat (Britannia) joutui ne valtaamaan takaisin. Tutkielman toinen osa tarkastelee sanomalehtien The Sun ja The Guardian otsikkoja ja artikkeleita sodasta, ja miten ne eroavat toisistaan. Tähän analyysiin käytetään Norman Faircloughin kriittistä diskurssianalyysia. Hänen kuvailemansa neljä ”tasoa” auttavat ensin avaamaan ja sitten tutkimaan molempia sanomalehtiä, ja päättelemään syyt sille, miksi lehdet kirjoittivat juuri niin kuin ne tekivät. Näitä kahta osaa sitovat yhteen tapahtumat, joiden kulkuun medialla oli suora tai epäsuora vaikutus, kuten Goose Greenin taistelu. Koska The Sun on tabloidi ja The Guardian perinteinen sanomalehti, tutkielman havainnot viittaavat yleiseen normiin, jonka mukaan perinteiset sanomalehdet tuottavat luotettavampaa ja ammattimaisempaa sisältöä kuin tabloidit, joilla usein on poliittisia taustapyrkimyksiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Kokkonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.