University of Oulu

Adaptiivisuus hyötypeleissä

Saved in:
Author: Mustonen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902131205
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Mustonen, 2019
Publish Date: 2019-02-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Videopelien suosion kasvaessa hyötypelien käyttö on yleistymässä perinteisen opetuksen ohella. Hyötypelien adaptiivisuus tarjoaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden saada pelistä tietojaan ja taitojaan vastaava haaste, mutta adaptiivisten pelien kehittäminen on haaste itsessään. Tämä tutkielma on perinteinen kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan sekä hyötypelien, pelien adaptiivisuuden sekä hyötypelien adaptiivisuuden nykytilannetta. Tutkielman on tarkoitus antaa lukijalle käsitys siitä, mitä adaptiivisuus on ja kuinka sitä voidaan hyötypeleissä hyödyntää. Aiheesta on tehty jo runsaasti tutkimusta, mutta tutkielman tulokset osoittavat että adaptiivisuus on lupaava tapa parantaa pelaajien oppimiskokemusta sekä viihtyvyyden että oppimistehokkuuden kannalta, ja on täten aihe, jota on syytä tutkia lisää sen täyden potentiaalin hyödyntämiseksi.

Abstract

As videogames are becoming more and more popular, the usage of serious games alongside traditional pedagogical methods is on the rise. Adaptivity in serious games gives every player the chance to have a challenge suited for their level of knowledge and skill, but developing adaptive games is a challenge itself. This thesis examines the current situation in serious gaming, video game adaptivity and adaptivity in serious games. The aim of this thesis is to give the reader a general understanding of adaptivity and how it can benefit serious games. There is already a sizeable amount of research done about the subject, but the results of this thesis indicate that adaptivity is a promising way of making serious gaming more immersive, effective and fun, and thus requires more research to make use of its full potential.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Mustonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.