University of Oulu

Huono-osaisuuden alueellinen kasautuminen ja segregaatio : esimerkkinä Meri-Toppila

Saved in:
Author: Vuolle, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902141211
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vuolle, 2019
Publish Date: 2019-02-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan huono-osaisuuden kasaantumista ja segregaatiota. Aiheeseen keskitytään tasapainoisen urbaanin kehityksen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää miksi huono-osaisuus kasautuu ja miten kasautumista olisi mahdollista estää. Aihe on tärkeä kasvaneen sosiaalisen polarisaation ja sen synnyttämän alueiden välisen epätasapainon vuoksi. Kestävään kaupunkikehityksen kuuluu merkittävänä osana sosiaalinen tasapaino, jonka edistäminen on tärkeää alueellisen hyvinvoinnin vuoksi. Tutkielma perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja tapaustutkimukseen Oulun Meri-Toppilan asuinalueesta. Kirjallisuuden avulla perehdytään huono-osaisuuden kasautumisen taustalla oleviin tekijöihin, kuten asuntopolitiikkaan ja -markkinoihin sekä talouskehitykseen. Huono-osaisuuden kasautumisen ja segregaation estämiseksi hyödynnettäviä keinoja, jotka tutkielmassa tulevat esille, ovat: asuntopolitiikan ohjaaminen, sosiaalinen sekoittaminen ja hankeperustainen kehitys.

Alueiden eriytyminen tapahtuu paikkakohtaisesti ja alueen omien rakenteellisten ominaisuuksien myötä, jotka luovat mahdollisuudet eriytymiselle. Ratkaisumallit huono-osaisuuden kasautumisen ja segregaation korjaamiseksi ovat tapauskohtaisia. Pääosin menetelmillä on pyrkimys saavuttaa sosiaalisesti ja fyysisesti tasapainoinen ympäristö. Meri-Toppilan kohdalla kaavoitus ja asuntojen hallintamuotojakauma on edistänyt segregoitumisprosessia. Segregaatioprosessin käynnistyttyä sen pysäyttäminen on haastavaa. Tehokkain menetelmä alueiden eriytymisen estämiselle onkin ennaltaehkäisevä toiminta kaavoituksessa ja hallintamuotojakauman suunnittelussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Vuolle, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.