University of Oulu

Lasten kuluttajataitojen tukeminen alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Pajari, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902191220
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pajari, 2019
Publish Date: 2019-02-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Hyvin pienetkin lapset oppivat asenteita rahan käyttämiseen ja monella alkuopetusikäisellä on jo ensimmäisiä kokemuksia itsestään taloudellisena toimijana. Opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteena on oppilaiden kannustaminen oman talouden hallintaan, kohtuullisuuteen ja säästäväisyyteen. Kuluttajakasvatuksen osittain abstraktin luonteen ja aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi opetuksen suunnitelmallisuus korostuu. Jotta lapsi voisi kokea kuluttajakasvatuksen merkityksellisenä, opetusmenetelmien tulisi pohjautua oppijan omiin kokemuksiin ja arkeen. Kuluttajuutta on kuitenkin tutkittu vähän lasten näkökulmasta.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten lasten kuluttajataitoja voidaan tukea alkuopetuksessa. Tähän päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan apukysymysten avulla: mistä kuluttajakasvatus koostuu sekä millaisia kokemuksia alkuopetusikäisillä lapsilla on itsestään kuluttajina. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa lähestymistapa on fenomenografinen. Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan kirjallisuuskatsauksella aiempiin tutkimuksiin. Lisäksi tutkimusta varten on haastateltu 2. luokan oppilaita sekä havainnoimalla heitä monialaisen opetuskokonaisuuden yhteydessä toteutetun kauppavierailun aikana.

Pohjoismaisen ministerineuvoston (2010) jaottelun mukaan kuluttajakasvatuksen pääteemat ovat kestävä kulutus ja media- ja teknologialukutaito. Kuluttajakasvatuksessa tavoitteena on liittää nämä teemat kaikkiin kuluttajakasvatuksen neljään osa-alueeseen: kotitalouden hallinta ja osallisuus, kuluttajakauppa, yksityistalous, markkinointi ja kaupallinen media.

Alkuopetusikäisille lapsille suunnattuja valmiita kuluttajakasvatusmateriaaleja ja lasten kirjallisuutta on heikosti saatavilla. Tavoitteena on osallistaa lapsia kodin toimintoihin ja päätöksentekoon. Haastatteluissa tuli ilmi, että osa lapsista osallistui kotona esimerkiksi ostoslistan tekemiseen. Opettaja on avainasemassa perheiden kannustamisessa avoimeen keskusteluun oman talouden hallinnasta ja suunnittelusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Pajari, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.