University of Oulu

AM- ja DSB modulaatioiden toteuttaminen Simulink-ohjelmistolla USRP-ohjelmistoradioalustalle

Saved in:
Author: Liuski, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902271248
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Liuski, 2019
Publish Date: 2019-03-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä esitellään National Instrumentsin USRP ohjelmistoradio NI2900-laitemalli ja sen käyttö MATLAB-Simulink ympäristössä. Työssä esitellään ohjelmistoradion toimintamalli ja toteutetaan modulaattori ja demodulaattori amplitudimodulaatiolle sekä kaksisivukaistamodulaatiolle käyttäen USRP:n Simulink:lle suunniteltuja lohkoja. Tuloksena saadaan moduloituja ja -demoduloituja signaaleja sekä niillä toteutettavia lohkokaavioita, joiden malleja voidaan käyttää toteuttaessa muita modulaatiomenetelmiä samassa ympäristössä. Lopuksi pohditaan USRP toiminnan toteutuksen käyttökokemusta Simulink-ympäristössä.

Implementation of digital AM- and DSB modulations in Simulink-environment using USRP software defined radio

Abstract

In this research paper the USRP NI-2900 software defined radio developed by National Instruments is represented and implemented in MATLAB-Simulink environment. The basic functionalities of software defined radio are represented and digital modulators and demodulators for amplitude and double sideband modulations are implemented using USRPs blocks in Simulink. As a result, modulated and demodulated signals are generated with the designed blocks charts, and the device models can be used for further implementations for another modulation techniques. Finally, the implementation of USRP in Simulink-environment is considered in respect of accessibility.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Liuski, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.