University of Oulu

Modernin IoT-laitteen tietoturvaongelmat ja -ratkaisut

Saved in:
Author: Laakso, Tatu1; Tyvelä, Akseli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902281261
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Laakso; A. Tyvelä, 2019
Publish Date: 2019-03-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä perehdytään IoT-laitteissa piileviin tietoturvaongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Työssä käydään läpi yleisimmät IoT-laitteita kohtaavat haavoittuvuudet, niihin johtaneet syyt sekä niiden aiheuttamat seuraukset. Lisäksi työssä esitellään jo markkinoilla olevia älykkäillä ominaisuuksilla varustettuja tietoturvalaitteita, joiden on tarkoitus vastata juuri IoT-laitteiden tietoturvaongelmiin.

Varsinaisena työnä tuotettiin Raspberry Pi alustaa käyttäen samoja tietoturvaominaisuuksia sisältävä sulautettu järjestelmä sekä mobiilisovellus järjestelmän tarkkailuun. Sulautettu järjestelmä sisältää pythonilla kirjoitetun Paketinsuodatuspalomuurin IP-osoitteiden suodatukseen ja estämiseen, sekä REST-palvelimen tiedonvälitykseen Raspberry Pi:n ja mobiilisovelluksen välillä.

Security problems and solutions of a modern IoT device

Abstract

This bachelor’s thesis takes a closer look on the security problems and solutions of a modern IoT device. Thesis covers most common vulnerabilities in IoT design, reasons behind, and consequences that follow. In addition, thesis showcases some of the devices intended specially for IoT security that have already reached the markets.

This thesis also includes design process for a Rasberry Pi based embedded system, that includes same functionality as commercial security devices and a mobile application to monitor the embedded system. System consists of packet-filtering type firewall, written in python, to capture and block unwanted packets and of REST-server to transfer information between firewall and mobile application.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tatu Laakso; Akseli Tyvelä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.