University of Oulu

Utö : Piilopaikka arjelta — retriittiarkkitehtuuria ulkosaaristoon

Saved in:
Author: Markkanen, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 47.4 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903011269
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Markkanen, 2019
Publish Date: 2019-03-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni on monivaiheinen matka, jossa olen tutkinut retriittiä, luontoa hyvinvoinnin edistäjänä, arkkitehtuuria luontokokemuksen ja moniaistisuuden näkökulmasta sekä subjektiivista saaristokokemustani, käynyt tutkimusmatkoilla ja suunnitellut tutkielmaan tukeutuvan retriittiarkkitehtuurikokonaisuuden. Olen valinnut työni teemaksi luontokokemuksen sekä arkkitehtuurin kokemuksellisuuden ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä.

Diplomityöni on kaksiosainen, ensimmäinen osa on kirjallinen taustoittava tutkielma ja toinen osa on itse retriitin suunnitelma.

Kirjallisen tutkielman alussa on avattu aiheeseen liittyviä käsitteitä ja taustoja. Maailman kiihtyvä tahti stressaa kaupunkilaisia, ja ihminen kaipaa arkeen taukoja. Retriitti on paikka, jonne vetäytyä luonnon helmaan piiloon arjelta. Luonto tarjoaa ihmiselle vetäytymispaikan kaupungin vilskeestä ja palauttaa stressistä. Luonnolla, kuten laadukkaalla rakennetulla ympäristöllä, on todettu myös olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Saaristo on ollut minulle aina vetäytymispaikka, ja avaan diplomityössä saaristokokemuksiani. Jaan diplomityössäni subjektiivisen saaristokokemukseni kymmeneen kokemuselementtiin. Kokemuselementit ovat Matka, Venevajat, Inhimillisyys, Tuli, Meri, Laituri, Sauna, Taivas, Kallio ja Turva.

Kirjallisen tutkielman toisessa luvussa pohdin arjen ympäristön ja retriittiarkkitehtuurin eroja, keinoja tehdä retriittiarkkitehtuuria, arkkitehtuurin luontosuhdetta sekä moniaistisuuden merkitystä arkkitehtuurissa.

Diplomityöni toinen osa on suunnitelma retriittiarkkitehtuurikokonaisuudesta Utön saarelle Saaristomerelle, Ulkosaaristoon. Suunnitelmassa olen käyttänyt tutkielmaani ohjaamaan tilojen muodostamista. Arkkitehtuurin kantava idea on retriitin osien perustuminen tutkielmassa määrittelemiini kokemuselementteihin.

Retriittikokonaisuus on kolmiosainen. Siihen kuuluu Matka, jonka varrelle sijoittuu Vetäytymisvaja ja joka päättyy Yöpymisaittaan. Matka sitoo retriitin arkkitehtuurin kokonaisuudeksi. Vetäytymisvajaan on keskitetty vetäytymistilat, ja Yöpymisaitat ovat yöpymiseen.

Utö : a hideaway from the everyday — retreat archit ecture for outer archipelago

Abstract

My master’s thesis follows a vivid journey in which I study subjects including retreats, nature as a source of wellbeing, retreat architecture through the lens of multisensory sensation, together with nature experience and my subjective view on the Finnish archipelago. I have also been to multiple excursions targeted to archipelago. The outcome of these is the plan of retreat architecture entity. The theme for my thesis is: The experience of nature together with experiental architecture, as the source of wellbeing.

At the beginning of the literary study I have elaborated the concepts and background of the theme for this thesis. The ever-accelerating pace of the world causes stress and results in an urge to take breaks from everyday life. Retreat is a place, where one can resile to the nature and hide from the everyday. Nature offers a place to retreat from the hustle of the city and it gives an opportunity to recover from the stressful city life. It has been discovered that nature, as well as high-quality built environment, has the ability to promote health. Archipelago for me has always been a place to retreat and I explicate my experiences in the thesis. I divide my subjective experience of the archipelago to experiental elements. The elements are Journey, Boathouses, Humanity, Fire, Sea, Dock, Sauna, Sky, Rock and Safety

In the second chapter of the literary study I contemplate on the differences between the everyday environment and retreat architecture, the ways to create retreat architecture, the relationship between architecture and nature and the meaning of multisensory in architecture.

The second part of my thesis is the plan of an architectural retreat complex for the island of Utö, located in the outer Finnish Archipelago. I have used my literary study as a guide in the formation of the architectural spaces in my plan. The leading idea of the architecture is the experiental elements as the basis for the parts of retreat.

The retreat complex is consists of three parts. These include the Journey, by which the Retreat shed is located, and which ends at the Sleeping barn. Journey connects the retreat architecture to one entity. The Retreat shed is reserved for reflection and The Overnight barn is reserved for sleeping.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Markkanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.