University of Oulu

Massiivipuu ekologisesti kestävän rakentamisen mahdollistajana : massiivipuukatalogi ja kerrostalosuunnitelma

Saved in:
Author: Moilanen, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 25.5 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903011271
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Moilanen, 2019
Publish Date: 2019-03-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni Massiivipuu ekologisesti kestävän rakentamisen mahdollistajana on osa Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki -hanketta, ja sen aiheena on tutkia erilaisia massiivipuisia seinärakenteita ja suunnitella saadun tiedon pohjalta massiivipuinen kerrostalo Oulun Heinäpäähän. Keskeisimpinä tavoitteina on selvittää massiivipuutuotteiden eroja valmistuksessa, rakennettavuudessa ja uudelleenkäytössä, sekä tuoda esille vaihtoehtoisia menetelmiä vakiintuneille rakennustavoille.

Vallitseva rakentamiskulttuuri on monella tapaa kestämätön. Epäekologiset rakennusmateriaalit, rakennusten lyhyt käyttöikä ja monimutkaiset kerrosrakenteet ovat rakennuksillemme tavanomaisia. Suomella on hyvät mahdollisuudet lisätä puun käyttöä tulevaisuuden rakentamisessa erityisesti yksiaineisten ja kestävien massiivipuutuotteiden avulla.

Tutkimuksessa käy ilmi, että kaikki massiivipuutuotteet on helppo uusiokäyttää sellaisenaan uudelleen. Kierrättämiseen vaikuttavat eniten käytetyt liitostekniikat. Parhaita ratkaisuja kierrättämisen kannalta ovat salvos-, tappi-, ruuvi- ja pulttiliitokset, heikoimpia liima- ja naulaliitokset. Rakennuksen käytönaikaisen muuntojoustavuuden kannalta olennaista on, että sitä ei suunnitella liian tarkkaan tiettyä käyttötarkoitusta ajatellen. Muutos tulee ottaa huomioon niin suuressa kuin pienessäkin mittakaavassa, materiaaleissa ja toiminnoissa.

Abstract

My diploma thesis Massiivipuu ekologisesti kestävän rakentamisen mahdollistajana is part of research project called Moderni hirsikaupunki. The topic is to examine mass timber wall structures and design a mass timber high-rise to the city of Oulu based on that research. The main goals of the thesis are to find out the differences in production, construction and reuse of mass timber products and introduce alternative ways of building from timber.

The existing way of constructing is unsustainable in many ways. Materials that are harmful to environment, short lifespan of the buildings and complex layered structures are more the rule than exception nowadays. Finland has good potential to increase the use of wood in construction especially in the form of homogeneous mass timber.

The main results of the research are that mass timber products are easy to reuse and the joints used are the most critical parts in recycling the timber. Notches, dowels, screws and bolts are best choices for easily recyclable mass timber and glue and nails are the worst. It’s important not to design the building for one specific use only, when the building needs to be resilient in use. Change needs to be taken into account in both small and big scale, in materials and in spaces.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Moilanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.