University of Oulu

Puukortteli Kuokkalaan

Saved in:
Author: Hovi, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 151.3 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903011273
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hovi, 2019
Publish Date: 2019-03-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö Puukortteli Kuokkalaan on kaksivaiheinen suunnittelutyö, jonka sisältönä on puurakenteisen asuinkorttelin suunnitelma Kuokkalan keskustaan. Suunnitelman pohjana toimii Asuntoreformi 2018 -arkkitehtuurikilpailuun jättämäni kilpailuehdotus. Kilpailun suunnitelma valikoitui diplomityön rungoksi kilpailun aikana. Suunnitelmaa on tarkennettu kilpailun jälkeen tehtyjen havaintojen sekä kilpailun arvostelupöytäkirjan palautteen perusteella.

Asuntoreformi 2018 oli keväällä 2018 järjestetty avoin arkkitehtuurikilpailu, jossa etsittiin uusia ratkaisuja asuinrakentamiseen. Kilpailussa oli valittavana kolme eri sijaintia, joista kullekin tehtävänä oli suunnitella noin yhden korttelin laajuinen kokonaisuus asuinrakentamista. Diplomityön suunnitelma sijoittuu kilpailun Kuokkalan tontille. Suunnitelman laajuus perustuu Asuntoreformi 2018 -kilpailun kilpailuohjelman vaatimuksiin.

Diplomityössä tutkin suunnitelman kautta monialaisesti nykypäivän asuinrakentamisen haasteita. Suunnittelun ytimessä on ollut tavoite pyrkiä ratkaisemaan mahdollisesti ristiriitaisiakin tavoitteita tasapainossa yhtäaikaisesti. Tällöin yksi ratkaisu yhdellä suunnittelun osa-alueella ei sulje pois muilla osa-alueilla ilmeneviä mahdollisuuksia ennen näiden osa-alueiden käsittelyä.

Diplomityössä esitellään sekä Asuntoreformi 2018 -kilpailuun jätetty kilpailuehdotus sekä sen jälkeen tarkennettu suunnitelma. Diplomityössä syvennytään suunnittelun tavoitteisiin ja niiden toteutukseen lopullisessa suunnitelmassa. Työssä käsitellään myös kilpailuehdostuksesta arviopöytäkirjan muodossa saatua palautetta.

A wooden housing block to Kuokkala

Abstract

The Master’s thesis A Wooden Housing Block to Kuokkala is a two stage design, the main subject being the design of a new wooden housing block to central Kuokkala. The design is based on my entry to Asuntoreformi 2018 architecture competition. The design for the competition became the subject of this thesis during the competition. The design has been developed after the competition based on observations made after the competition and official competition feedback.

Asuntoreformi 2018 was an open architecture competition held in spring 2018. The objective of the competition was to find new solutions in residential architecture. The competition had three different location to choose from. The design task was to design approximately one block of housing. The design of this thesis is set on the plot in Kuokkala. The scope and program of the design in this thesis is based on the design task in the competition.

This thesis explores modern challenges in residential architecture through design. At the core of the design phase has been the goal to solve potentially conflicting problems simultaneously in a balanced way. In this way a solution in a particular field doesn’t rule out potential solutions in other fields before looking into them. This thesis presents the competition entry for Asuntoreformi 2018 architecture competition and the final design developed after the competition. The thesis introduces the aims of the design and their implementations in the final design. In the thesis I also reflect on the off icial competition feedback.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Hovi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.