University of Oulu

Liikkeeseen painottuva toiminnallinen opetus oppimisprosessin eri vaiheissa

Saved in:
Author: Luukka, Juuli1; Valkonen, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903061285
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Luukka; R. Valkonen, 2019
Publish Date: 2019-03-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten toiminnallinen opetus edistää oppimista oppimisprosessin eri vaiheissa. Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka merkittävässä roolissa liike on lapsen kehityksessä ja kasvussa. Lisäksi tutkielmassa kuvataan liikkeen positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Tutkimuskysymykset olivat, miten liikkeeseen painottuva toiminnallinen opetus tukee oppimista oppimisprosessin eri vaiheissa ja missä oppimisprosessin eri vaiheissa liikkeeseen painottuva toiminnallinen opetus edistää oppimista. Tutkielma oli narratiivinen kirjallisuuskatsaus, joka antoi laajan kuvan käsiteltävästä aiheesta.

Liike on mukana lapsen kehityksessä jo varhaisesta lapsuudesta alkaen, jolloin liikkeen avulla oppiminen on lapselle luontainen tapa oppia. Liikkeen avulla oppimista ei tulisi lopettaa, kun lapsi siirtyy kouluun. Liikkeen avulla oppimisen on todettu vaikuttavan positiivisesti oppilaiden oppimistuloksiin ja koulumenestykseen. Tutkielma osoitti, että yhtenä syynä tähän nähdään aivojen aktiivinen toiminta liikkeen aikana.

Liikkeeseen painottuvassa toiminnallisessa opetuksessa oppiminen tapahtuu toiminnan, tekemisen ja liikkeen kautta. Toiminnallisessa opetuksessa oppija on aktiivinen toimija, joka osallistuu oppimisprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja työskentelyyn. Tutkielmassa oppimisprosessi koostuu orientoitumisesta, uuden aineksen prosessoinnista, opitun koostamisesta sekä soveltamisesta ja reflektoinnista. Liikkeeseen painottuva toiminnallinen opetus edistää oppimista oppimisprosessin kaikissa vaiheissa. Toiminnallinen opetus vaatii onnistuakseen uskaliaan sekä innostuneen opettajan. Tutkielmassa todetaan, että toiminnallista opetusta tulisi hyödyntää opetuksessa, koska se on oppilaiden mielestä usein motivoiva ja mielekäs tapa oppia. Toiminnallinen opetus tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jolloin oppilaiden sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot kehittyvät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuli Luukka; Riikka Valkonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.