University of Oulu

Video games as a source of extramural English : Finnish university students’ perspective

Saved in:
Author: Nikkarinen, Eeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903071293
Language: English
Published: Oulu : E. Nikkarinen, 2019
Publish Date: 2019-03-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kuure, Leena
Käsmä, Marjukka
Description:

Abstract

This thesis examines how video games as an entertaining pastime activity may function as a source of extramural English language learning for Finnish players. Previous research about video games and learning has been primarily focused on identifying learning principles deeply rooted in the design of video games. This study examines video games in their immediate sociocultural context, as a form of popular culture comprised of complex communities and activities. The study applied qualitative research methods. The data for this study comes from ten semi-structured interview sessions with Finnish university students of English who were active gamers during their early formal education and listed playing video games as a pastime activity. The interview required informants to give information about their experiences and opinions in relation to video games and English second language learning. The results of the thesis show that the informants consider video games as a significant, effective, and versatile source of additional language learning. Additionally, the results show that the learning experiences described by the informants often realize the characteristics of modern sociocultural learning theories and approaches.

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten englanninkielisten videopelien pelaaminen voi edistää suomenkielisten pelaajien kouluajan ulkopuolista oppimista. Aikaisempi tutkimus pelien ja oppimisen suhteesta on keskittynyt pitkälti pelien oppimiselle olennaisten toimintaperiaatteiden kartoittamiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pelejä ja oppimista irrottamatta niitä sosiokulttuurisesta viitekehyksestään populaarikulttuurin muotona, joka koostuu monitahoisista yhteisöistä ja aktiviteeteistä. Tutkimusmenetelmä on laadullinen. Tutkimusaineisto koostuu teemahaastatteluista, jonka kymmenen haastateltavaa ovat äidinkielenään suomea puhuvia englannin kielen yliopisto-opiskelijoita. Kaikki haastateltavat harrastivat videopelejä peruskoulun aikana. Haastattelussa osallistujia pyydettiin kertomaan kokemuksistaan ja mielipiteistään englannin kielen oppimisesta videopelien kautta. Tutkimus osoittaa, että haastateltaville videopelit ovat olleet merkittävä, hyvin toimiva ja monipuolinen kanava englannin kielen oppimisessa. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että haastateltavien kuvauksien perusteella pelien kautta tapahtuva oppiminen myötäilee nykyaikaisten sosiokulttuuristen oppimiskäsitysten malleja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eeli Nikkarinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.