University of Oulu

Vaatetta valmistamassa : vaatteen valmistus saduissa ja tarinoissa

Saved in:
Author: Talvitie, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.8 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903081298
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Talvitie, 2019
Publish Date: 2019-03-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaatteen valmistukseen liittyviä kasvatus- ja opetussisältöjä saduissa ja tarinoissa on. Tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia vaatteen valmistamisen intentioita saduista ja tarinoista löytyy. Lastenkirjallisuutta on tutkittu melko paljon, mutta ei käsityön näkökulmasta. Teoriatausta tutkimukselle rakentui aikaisemmasta lastenkirjatutkimuksesta, käsityötieteen tutkimuksesta sekä minun omista ammatillisen koulutuksen mukanaan tuomista tiedoista ja kokemuksista.

Tutkimusaineisto koostui neljästä lasten kuvakirjasta ja kahdesta lastenkirjaan perustuvasta elokuvasta. Aineisto valikoitiin yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Tarkoituksena oli löytää aineisto, joka sisältää mahdollisimman paljon kuvia ja tekstiä vaatteen valmistuksesta. Sadut ja tarinat ovat omanlaisiaan kertomuksia maailmasta, jotka rakentavat myös lapsen maailmankuvaa. Tämä johdatti valitsemaan tutkimuksen lähestymistavaksi narratiivisen tutkimusmetodin. Satuja ja tarinoita analysoidessa pyrin löytämään teksteistä ja kuvista rakentuvia narratiiveja siitä, miten vaatteet valmistuvat ja miksi niitä valmistetaan.

Tutkimustulokset osoittivat, että saduista ja tarinoista löytyy kuvin ja sanoin kerrottuja narratiiveja vaatteen valmistuksesta ja valmistuksen intentioista. Ne kertoivat jokaisesta käsityöprosessin vaiheesta: ideoinnista, suunnittelusta, valmistamisesta ja arvioinnista. Yksittäiset teokset eivät kuitenkaan antaneet kokonaiskuvaa koko prosessista. Kokonaiskuva syntyi useamman teoksen kertomuksista yhdessä. Kertomusten välittämä tekninen tieto oli monin paikoin melko suurpiirteistä ja osittain täysin fiktiivistä.

Lapsille suunnatuksi materiaaliksi sadut ja tarinat kertovat vaatteen valmistamisesta yllättävänkin tarkasti, mutta pelkästään niiden antaman tiedon varassa ei oikeaa vaatetta kannattaisi alkaa valmistaa. Vaatteen valmistus näyttäytyy melko vaivattomana puuhana, vaikka joitakin vastoinkäymisiä on myös tuotu esille. Koulun käsityötunneille vaatteen valmistuksesta kertovat sadut ja tarinat sopisivat hyvin aiheeseen virittäytymiseen, mutta varsinainen opetustehtävä on kirjan sijaan tarpeellista jättää opettajalle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Leena Talvitie, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.