University of Oulu

Silmen etuosan uveiittien etiologia aikuisväestössä Pohjois-Suomessa 2008–2017

Saved in:
Author: Pesälä, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 17
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903131316
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pesälä, 2019
Publish Date: 2019-03-13
Thesis type: Other thesis
Tutor: Hautala, Nina
Siiskonen, Mira
Reviewer: Hautala, Nina
Kubin, Anna-Maria
Description:

Tiivistelmä

Silmän sisäinen etuosan tulehdusreaktio eli anteriorinen uveiitti on yleinen näkövammaisuuden syy maailmalla, ja Suomessakin hoitamaton tauti voi johtaa näkövammaisuuteen tai jopa sokeuteen. Taudin kirjo vaihtelee kestoltaan akuutista krooniseen, sekä etiologialtaan infektion, autoimmuunisairauksien ja tapaturmien aiheuttamaan tulehdusreaktioon. Edellisen kerran uveiittien etiologiaa on tutkittu Pohjois-Suomessa 1970-luvulla, joten päivitystä taudinkuvaan tarvitaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava kuva Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidettujen anteriorista uveiittia sairastavien potilaiden taudinkuvasta ja etenkin taudin etiologisista tekijöistä. Keräsimme ESKO-potilastietojärjestelmästä vuosina 2008–2017 300 aikajanalla ensimmäisen aikuispotilaan aineiston, josta selvitimme taudin kestoa, sukupuolijakaumaa, sairastumisikää sekä taudin etiologiaa. Tulokset taulukoitiin ja tulkittiin SPSS-tietojenkäsittelyohjelmalla.

Tutkimuksessa todettiin, että 32% anteriorisista uveiiteista oli autoimmuuniprosessin aiheuttamia, 5% infektion aiheuttamia, 8% silmäleikkauksen jälkeisiä tiloja, 4% silmään kohdistuvasta traumasta johtuvia ja 51%:lla selkeää syytä puhkeamiselle ei ollut selvillä. Yleisimmät autoimmuunisairaudet olivat selkärankareuma, sarkoidoosi ja lastenreuma. Yleisin infektiivinen taudinaiheuttaja oli Herpes-zoster -ryhmän virukset. 62%:lla potilaista taudinkuva oli krooninen, 18%:lla akuutti ja 20%:lla rekurrentti eli uusiutuva. Silmässä esiintyvät muut uveiitin provosoimat sairaudet olivat yleisiä anteriorista uveiittia sairastavilla; 59%:lla oli kaihi, 31%:lla glaukooma ja 16%:lla makulaturvotus. Vain 35%:lla ei ollut muita silmäsairauksia. Verrattuna aiempiin Pohjois-Suomessa tehtyihin tutkimuksiin idiopaattisten tapausten määrä oli pienentynyt, reumasairauksien aiheuttamien uveiittien määrä oli nelinkertaistunut ja infektion aiheuttamien tapausten määrä oli puolittunut. Muutokset selittyvät pääosin parantuneella diagnostiikalla.

Jatkotutkimukset suuremmalla potilasaineistolla ovat tarpeen, jotta päästäisiin tekemään luotettava ja kattava kokonaiskatsaus uveiittien etiologiasta ja taudinkuvasta Pohjois-Suomen alueella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Pesälä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.