University of Oulu

Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden lukiotausta : ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat ja arvosanat

Saved in:
Author: Nikulainen, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903131318
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Nikulainen, 2019
Publish Date: 2019-03-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rusanen, Jarmo
Kotavaara, Ossi
Reviewer: Rusanen, Jarmo
Kotavaara, Ossi
Description:

Tiivistelmä

Väestön työllisyyttä ja työelämään sijoittumista on pyritty kehittämään parantamalla koulutusjärjestelmän tehokkuutta. Koulutusjärjestelmän tehokkuuteen vaikuttaa myös opiskelijavalinta, jota on viime vuosina kehitetty nostamalla ylioppilaskirjoitusten painoarvoa.

Tässä tutkielmassa perehdytään Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden ylioppilaskirjoitustaustaan. Tutkielmassa tarkoituksena on selvittää minkälaisia eroja ylioppilaskirjoitusten ainevalinnoissa ja arvosanoissa on koulutusalojen ja sukupuolten välillä. Kuinka lukiossa tehdyt valinnat ohjaavat opiskelijoiden suuntautumista ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnassa? Tutkimuksen kohteena ovat opiskelijat, jotka ovat tulleet valituksi Oulun ammattikorkeakouluun, ja joiden opinto-oikeus on alkanut vuosina 2006–2015. Ainevalintoja ja arvosanoja tarkasteltiin myös opinto-oikeuden tilan ja valitun matematiikan laajuuden mukaan. Lisäksi Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden ylioppilaskirjoitustaustaa verrattiin Oulun yliopistoon valittujen opiskelijoiden ylioppilaskirjoitustaustaan.

Tutkielman aineisto on kvantitatiivinen rekisteriaineisto, jossa oppilaitoksen rekisteritietoihin on yhdistetty ylioppilastutkintolautakunnan arvosanatietoja. Aineistoa käsiteltiin Microsoft Office Excel ja IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmien avulla. Tutkimus on tyypiltään kuvaileva. Arvosanoja ja ainevalintoja tarkasteltiin pääsääntöisesti erilaisten tilastollisten tunnuslukujen avulla ja vertailemalla muuttujien jakaumia ryhmittäin.

Tutkielman tulokset osoittavat, että koulutusalojen ja sukupuolten välillä on eroja ylioppilaskirjoitusten ainevalinnoissa ja kirjoitusmenestyksessä. Koulutusaloille valitut opiskelijat ovat tehneet koulutusalan opintojen sisällön kannalta pääsääntöisesti loogisia reaalikoevalintoja ylioppilaskirjoituksissa. Oulun ammattikorkeakouluun valitut naiset ovat menestyneet ylioppilaskirjoituksissa keskimäärin miehiä paremmin. Ylioppilaskirjoitusten arvosanojen jakaumissa on merkitseviä eroja koulutusalojen ja sukupuolten välillä. Koulutusalat ja ainevalinnat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet.

Tutkielman tulokset voivat auttaa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijavalintojen tai opetuksen suunnittelussa. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää opintojen ohjauksen kehittämisessä, sekä lukioissa opintovalintojen tukena. Tutkielmassa tuli esiin myös joitakin rekisteriaineistojen hyödyntämiseen liittyviä haasteita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Nikulainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.