University of Oulu

Funktionaalinen ohjelmointiparadigma web-käyttöliittymäkehityksessä

Saved in:
Author: Pilto, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903141319
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pilto, 2019
Publish Date: 2019-03-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nykyaikaisten web-sovellusten lisääntynyt interaktiivisuus ja uudenlaiset teknologiat — kuten mobiili- ja muut älylaitteet — ovat lisänneet web-käyttöliittymiin kohdistuvia vaatimuksia, mikä on lisännyt tarvetta kehittää uusia näkökulmia, lähestymistapoja ja teknologioita web-käyttöliittymäkehitykseen. Funktionaalinen ohjelmointi on lambdakalkyyliin perustuva ohjelmointiparadigma. Paradigmalla on pitkä historia, ja siitä on tehty lukuisia tieteellisiä tutkimuksia. Yleinen vertailukohde on imperatiivinen ohjelmointiparadigma, johon suurin eroavaisuus löytyy sivuvaikutuksien puutteesta ja siitä seuraavista eduista ja haitoista. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen keinoin, mitä funktionaalisen ohjelmointiparadigman tärkeimpiä ominaisuuksia voidaan hyödyntää web-käyttöliittymäkehityksessä, ja millä tavalla niitä voidaan hyödyntää. Vastauksena tutkimuskysymykseen tutkielma osoittaa kaikkien funktionaalisen ohjelmoinnin tärkeimpien ominaisuuksien hyödyntämisen olevan web-käyttöliittymäkehityksessä mahdollista, mutta osoittaa myös tarpeen JavaScript-kirjastojen tai vaihtoehtoisten ohjelmointikielten käytölle. Tutkielma esittää myös tarjottavien ratkaisujen seuraukset, ja tarpeen uusien teknologioiden ja esitettyjen ratkaisujen soveltuvuuden lisätutkimukselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Pilto, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.