University of Oulu

Maitohammastapaturmien aiheuttamat pysyvien hampaiden vauriot

Saved in:
Author: Björkberg, Jerry1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903141324
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Björkberg, 2019
Publish Date: 2019-03-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ylikontiola, Leena
Reviewer: Ylikontiola, Leena
Sandor, György
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maitohammastraumojen esiintyvyys ja traumatyypit viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Lisäksi selvitettiin maitohammastrauman aiheuttaman pysyvän hampaan vaurion esiintyvyys, traumamekanismi ja vauriotyypit.

Aineisto kerättiin elektronisista tietokannoista, joista etsittiin artikkeleita maitohammastraumoista ja niiden vaikutusta kehittyvään pysyvään hampaaseen viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Aineistoon hyväksyttiin vain viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt englanninkieliset tutkimukset. Eläin- ja Case-report-tutkimukset jätettiin kirjallisuuskatsauksesta. Valittujen artikkelien tutkimustuloksia vertailtiin taulukoiden avulla.

Maitohammastraumat ovat alle kouluikäisillä melko yleisiä. Maitohammastraumat voivat aiheuttaa pysyvien hampaiden vaurioita, joiden hoito on kallista ja pitkäkestoista. Pysyvän hampaan vaurio voi johtaa pahimmillaan hampaan puhkeamattomuuteen. Puuttuva yläetuhammas aiheuttaa nuorelle kosmeettista haittaa, mikä voi vaikeuttaa lapsen sosiaalisten kykyjen kehitystä, ystävyyssuhteiden syntymistä ja itsetunnon rakentumista. Vakuutusnäkökulman kannalta merkittävää on hammaslääkärin maitohampaan trauman diagnosointi ja dokumentointi sekä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön mahdollisia myöhempiä pysyvän hampaan vaurion hoitokustannuksia varten. Huoltajien ja hampaiden terveydenhuollon asiantuntijoiden tietoisuutta tulisi lisätä maitohammastraumojen aiheuttamien pysyvän hampaan vaurion riskitekijöistä ja vakuutusasioista, jotta osattaisiin ehkäistä myöhemmin syntyvät ongelmatilanteet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jerry Björkberg, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.