University of Oulu

Kiipeilyn varmistuslaitteet

Saved in:
Author: Puhakka, Saku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903141325
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Puhakka, 2019
Publish Date: 2019-03-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä työ on tehty kandidaatin tutkintoon vaadittavana tutkielmana. Aiheeksi valikoitui kiipeilyn varmistuslaitteet. Tutkielman tavoitteena oli tutustua kiipeilyssä käytettäviin varmistuslaitteisiin. Työ on tehty kirjallisuustutkielmana käyttäen lähteenä tieteellisiä artikkeleita, standardeja ja internetistä löytyvää tietoa. Työssä käydään läpi erilaisia varmistuslaitteita, niiden toimintaperiaatteita ja suunnitteluperusteita. Tätä tutkielmaa voi käyttää yleistietona aiheesta tai pohjana välinehankintoja tehdessä. Laitteiden käyttöä varten tulee koulutus hankkia siihen suunnitelluilta kursseilta.

Belaying devices in climbing

Abstract

This work is done as a research required for bachelor’s degree. For the subject I decided belaying devices in climbing. Goal of the research was to introduce belaying devices used in climbing. Research is done purely with written sources including scientific articles, standards and information found in the internet. Information found in this research consists of different belaying devices, their working and design principles. This research can be used as basic knowledge on the subject or as information when comparing said devices for purchase purposes. Before using belaying devices, you should take a course designed for it.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saku Puhakka, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.