University of Oulu

Orgaanisen sosiaalisen median rooli markkinointikanavana B2B-yrityksissä

Saved in:
Author: Arantola, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903161330
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Arantola, 2019
Publish Date: 2019-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan orgaanisen sosiaalisen median roolia B2B-yrityksen markkinointikanavana. Tutkimus on suoritettu kirjallisuuskatsauksen kautta, ja sen tuloksena on tuotettu mallinnukset orgaanisen median eri rooleille ja niiden taustalla oleville tavoitteille, sekä lähtökohdille, mistä sosiaalisen median käyttöä toteutetaan. Näiden mallien kautta luodaan kattava kuva orgaanisen sosiaalisen median käytöstä B2B-yrityksissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Arantola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.