University of Oulu

Turvaton kiintymyssuhde riskitekijänä lapsen käytöshäiriödiagnoosiin

Saved in:
Author: Tauriainen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903271364
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tauriainen, 2019
Publish Date: 2019-03-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde vaikuttaa monipuolisesti lapsen kehitykseen. Turvallisen kiintymyssuhteen ansioista lapsi sopeutuu paremmin yhteiskuntaan ja saa suojaavia tekijöitä yhteisössä pärjäämiseksi, kun taas turvaton kiintymyssuhde lisää riskiä monille kehitysviivästymille ja mielenterveysongelmille.

Tässä työssä selvitetään kirjallisuudesta turvattoman kiintymyssuhteen vaikutusta lapsen kehityksessä sellaisiin osa-alueisiin, jotka lisäävät riskiä käytöshäiriödiagnoosin saamiselle. Psyykkisistä kehitysviivästymistä käsitellään heikkoja mentalisaatiotaitoja, vaikeuksia tunteiden hallinnassa, heikkoja itsehillintätaitoja sekä tunnekylmyyttä ja väärää identiteettiä. Psyykkisten kehitysviivästymien lisäksi turvaton kiintymyssuhde lisää riskiä useisiin mielenterveysongelmiin, mutta työssä keskitytään vain masennukseen, sillä se voi tulla esille häiriökäytöksenä ja täten lisätä riskiä käytöshäiriödiagnoosin saamiselle. Lisäksi työssä selvitetään, miten turvaton kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen maailmankuvaan sekä mitkä tekijät voivat saada turvattomassa kiintymyssuhteessa elävän lapsen rikkomaan tietoisesti yhteisön sääntöjä ja normeja.

Työssä tehtyjen selvitysten perusteella turvaton kiintymyssuhde aiheuttaa useita ongelmia, jotka lisäävät riskiä ICD-10 käytöshäiriödiagnoosin kriteereiden täyttymiselle. Käytöshäiriön yksi mahdollinen aiheuttaja on siis turvaton kiintymyssuhde ja tärkeä tukimuoto käytöshäiriön hoitoon on tarjota lapselle korvaava turvallinen kiintymyssuhde tai korjata vanhemman ja lapsen välinen turvaton kiintymyssuhde.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Tauriainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.