University of Oulu

Psyykenlääkkeiden off label -käytön yhteys somaattisiin ja psykiatrisiin oireisiin

Saved in:
Author: Salmela, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903281367
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Salmela, 2019
Publish Date: 2019-03-28
Thesis type: Other thesis
Tutor: Miettunen, Jouko
Reviewer: Miettunen, Jouko
Jääskeläinen, Erika
Description:

Tiivistelmä

Psyykenlääkkeiden off label -käyttö eli käyttö ilman virallista käyttöaihetta on jatkuvassa kasvussa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kolmen eri psyykenlääkeryhmän käytön vaikutuksia BMI:hin ja elämänlaatuun, erikseen mahdollisilla off label -käyttäjillä ja indikaation mukaan käyttävillä. Aineistona käytettiin Pohjois-Suomen syntymäkohorttia 1966. Tietoja on kerätty 31- ja 46-vuotisseurannoissa, jolloin tutkittavat ovat täyttäneet 15D-kyselylomakkeen, jonka tulosten avulla voidaan arvioida elämänlaatua. Myöskin BMI:tä ja sen muutosta on arvioitu seurannoissa saatujen tuloksien avulla. Lääketiedot saatiin KELA:n lääkeostotiedoista vuosille 1997–2016, joita tutkimuksessa käytetään tutkittavan osallistumisvuoteen asti (2012–2014). Diagnoosit perustuivat tutkittavan omaan ilmoitukseen lääkärin asettamasta psykoosidiagnoosista tai muusta mielenterveyden ongelmasta. Tätä tietoa käytimme arvioimaan tutkittavan mahdollista off label -käyttöä.

BMI:tä tutkittaessa havaittiin, että psykoosilääkkeillä oli off label -käytössä huomattava painoa nostava vaikutus: sekä BMI 46-vuotisseurannassa, että BMI:n muutos seurantojen välillä oli muuta väestöä suurempi. Masennuslääke- ja bentsodiatsepiini-johdosten ryhmissä vastaavaa ei havaittu. Elämänlaatuun puolestaan näyttää tulosten valossa vaikuttavan sekä diagnoosi että lääkitys kaikissa kolmessa lääkeryhmässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Salmela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.