University of Oulu

Haastavan käytöksen ennaltaehkäisy ja opettajan interventiokeinot

Saved in:
Author: Peltola, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903291373
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Peltola, 2019
Publish Date: 2019-04-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa pyrin hahmottamaan oppilaan haastavaa käyttäytymistä. Kouluissa haastavasta käyttäytymisestä puhutaan häiriökäyttäytymisenä ja sopeutumattomuutena. Se on pitkäkestoista sääntöjen ja normien rikkomista, joka kuormittaa opettajia ja vaikeuttaa oppilaan koulutyöskentelyä. Haastava käytös myös kahlitsee opettajia. Opettajaan suunnattu häiriökäyttäytyminen voi saada opettajan näkemään oppilaan vain negatiivisen käytöksen valossa ja unohtamaan yksilön muut ominaisuudet. Haastavan käytöksen ilmenemismuodot ovat moninaisia ja sen vuoksi välillä onkin vaikeaa määrittää, mikä on haastavaa käytöstä.

Tarkastelen koulussa esiintyvää haastavaa käytöstä opettajan näkökulmasta: millä tavoin opettaja voi osaltaan ennaltaehkäistä haastavaa käytöstä ja ongelmien syntymistä. Haastavan käytöksen ennaltaehkäisyssä tutkin pieniä jokapäiväisiä tekoja, jotka liittyvät esimerkiksi opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen sekä luokan yhteisiin sääntöihin. Lisäksi olen ottanut tähän kirjallisuuskatsaukseen mukaan kolme interventiomenetelmää. Nämä menetelmät toteutetaan osana oppilaan jokapäiväistä koulunkäyntiä ja erillisinä tapaamiskertoina koulun ulkopuolella. Pilottikouluissa nämä interventiomenetelmät on todettu hyvin lupaaviksi ja helpoiksi sopeuttaa koulun arkeen. Mutta vaikka menetelmät on suunniteltu toteutettavaksi koulun ympäristössä, interventioiden onnistumisen kannalta on olennaisen tärkeää, että interventioiden periaatteita noudatetaan myös kotona sekä muissa oppilaan kasvuympäristöissä. Interventioiden onnistumisen kannalta etukäteissuunnittelu on hyvin olennaista. Mitä paremmin ongelmakäytös ennen interventiota ja tavoitteellinen käytös intervention jälkeen määritetään, sitä todennäköisemmin päästään haluttuun tavoitteeseen.

Valitsin haastavan käytöksen tutkielmani aiheeksi, sillä ilmiöön törmää joka päivä koulun arjessa ja myös mediassa oppilaiden ongelmallisesta käytöksestä kirjoitetaan yhä kasvavissa määrin. Kirjallisuuskatsauksen avulla olen pyrkinyt löytämään käytännönläheisiä, jokaiselle opettajalle toteutettavissa olevia keinoja tarttua haastavaan käytökseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Peltola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.