University of Oulu

The Turtle Moves : a literary study of Terry Pratchett’s Omnianism

Saved in:
Author: Saastamoinen, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903301375
Language: English
Published: Oulu : H. Saastamoinen, 2019
Publish Date: 2019-04-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis is a close reading of Terry Pratchett’s Small Gods in the framework of postmodern literary theory. Small Gods is a fantasy novel, which has the history of a made-up religion called Omnianism as its central narrative. The motivation for this thesis came from the feeling that Pratchett’s parodical approach could be a front to a deeper message, which could be uncovered in a close reading. In addition to searching for the postmodern themes in Small Gods I tried to look for the reasons for these themes surfacing in the novel. My close reading found numerous postmodern themes throughout the novel, and the parody Pratchett makes of Christianity was the most prominent postmodern theme present. Another theme that appeared a lot in the novel was the idea that while the Omnianism is a parody, it also holds a mirror to Christianity, highlighting the flaws that can be found in both religions. I found out that the parody and celebration of fragmentation of faith and authority of ages past seem to be rooted in Pratchett’s apparent atheism. The thesis suggests that Pratchett’s other fictional religious institutions could be worth studying, as well as his political parody, using this thesis as a frame of reference.

Tiivistelmä

Tämä tutkielma on lähiluku Terry Pratchettin kirjasta Pienet Jumalat postmodernistisen metodologian pohjalta. Pienet Jumalat on fantasiakirja, jonka keskiössä on kuvitteellisen uskonnon, Omnianismin, historia. Motivaatio tähän tutkimukseen syntyi ajatuksesta, että Pratchettin parodia kätkee taakseen syvemmän viestin, mikä voisi selkeytyä lähiluvun ansiosta. Postmodernististen teemojen etsinnän lisäksi pyrin löytämään Pienistä Jumalista syitä näiden teemojen esiintymiselle. Lähilukuni paljasti monia postmodernistisia teemoja läpi koko teoksen ja Pratchettin parodia kristinuskosta oli teoksen kantava teema. Toinen yleinen teema teoksessa oli ajatus siitä, että Omnianismi ei ole pelkästään kristinuskon parodia, vaan heijastaa kristinuskon huonoimpia piirteitä, tuoden ne esille. Tutkimus paljasti, että teoksessa esiintyvä parodia ja menneisyyden uskon ja auktoriteetin hajoaminen vaikuttavat juontavan juurensa Pratchettin ilmeiseen ateismiin. Tutkimuksen perusteella Pratchettin muut kuvitteelliset uskonnot voisivat olla houkuttelevia tutkimuksen kohteita tämän tutkimuksen pohjalta, kuten myös hänen poliittinen parodiansa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Saastamoinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.