University of Oulu

Inkluusiopedagogiikka ja autisminkirjon haasteet

Saved in:
Author: Suojanen, Ville-Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904021377
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-V. Suojanen, 2019
Publish Date: 2019-04-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Inkluusioperiaatteen jatkuva kehitys luo opettajan työhön uudenlaisia haasteita, kun yleisopetuksen ryhmään on liitetty oppilaita, jotka aikaisemmin ovat opiskelleet muualla. Autisminkirjon oppilaat ovat historian saatossa olleet laitoshoidossa, erityisluokilla ja diagnoosin saaneita oppilaita on ollut yleisopetuksessa vasta vähän aikaa. Suomalainen erityisopetus on kulkenut pitkän tien segregaatiosta integraatioon ja sitä myötä inkluusioon. Autisminkirjon oppilaat ovat kuitenkin päässeet integraatio- ja inkluusioprosessiin verrattain myöhään.

Tässä tutkielmassa pyrin kertomaan autisminkirjon haasteista inklusiivisessa luokassa ja toimintatapoja, joilla autisminkirjon oppilaita voidaan tukea inklusiivisessa luokassa. Tutkielmani tavoitteena on kertoa oppilaan autisminkirjon tuomista haasteista sekä löytää hyviä toimintatapoja, joilla autisminkirjon oppilasta voidaan tukea inklusiivisessa luokassa.

Autisminkirjo on kehityksellinen oireyhtymä, jossa yksilöllä voi olla erilaisia oireita esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeutta, kommunikaation hankaluutta ja poikkeavaa käyttäytymistä. Luokkahuoneessa oireiden myötä ilmeneviä haasteita ovat: omatoiminen sosiaalinen vetäytyminen, käyttäytyminen, kiusaaminen, rajoittuneisuus, muutokset ja sosiaalinen torjunta.

Oppilaan autisminkirjon tuomiin haasteisiin voidaan vastata monella tavalla. Tutkimuksessa esille nousi muun muassa seuraavanlaisia toimintatapoja: opetuksen strukturointi, opettajan pedagoginen kompetenssi ja erilaiset kommunikaatiotavat kuten tukiviittomat ja kuvalliset kortit. Tukitoimet ovat joko oppiainekohtaisia tai yleisiä tukitoimenpiteitä koulunkäynnin helpottamiseksi. Tutkimuksessa selvisi myös näiden toimintatapojen hyödyttävän kaikkia oppilaita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville-Valtteri Suojanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.