University of Oulu

Numismaattiset tiedontarpeet ja Suomen kansallismuseon rahakammion käsikirjasto numismaattisen tiedon lähteenä

Saved in:
Author: Pitkänen, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904031390
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Pitkänen, 2019
Publish Date: 2019-04-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa käsitellään numismaattisia tiedontarpeita ja tiedonhankintaa sekä Suomen suurinta numismaattisen kirjallisuuden kokoelmaa, Kansallismuseon rahakammion käsikirjastoa.

Numismatiikka on rahoja ja mitaleja tutkiva tieteenala. Numismaattisilla tiedontarpeilla tarkoitan rahoihin liittyviä tiedontarpeita. Tällaiset tiedontarpeet liittyvät muun muassa rahojen tunnistamiseen, niiden historian ja vaikutusvallan sekä niiden hinnan selvittämiseen. Kaikissa näissä tapauksissa tarvitaan laadukkaita ja luotettavia tiedonlähteitä. Tällaisia tiedonlähteitä ovat niin perinteiset kirjat kuin myös verkkosivut ja erilaiset henkilölähteet.

Suomen Kansallismuseossa sijaitsee maamme suurin numismaattisen kirjallisuuden kokoelma, rahakammion käsikirjasto. Tämä kirjasto kattaa kaikki merkittävät Suomessa ja Ruotsissa ilmestyneet numismaattiset teokset sekä valtavasti numismaattista kirjallisuutta ympäri maailmaa. Tutkimukseni päätavoite onkin selvittää, kuinka kokoelma auttaa tyydyttämään numismaattisia tiedontarpeita, joita esiintyy niin alan tutkijoilla, harrastelijoilla kuin myös historioitsijoilla, arkeologeilla, sukututkijoilla ja opinnäytteiden tekijöillä. Kirjasto nouseekin tutkimuksen keskiöön.

Tutkimusmetodina käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Ensimmäinen haastateltava oli vuosina 1971–2001 rahakammion tutkijana ja sittemmin vuosina 2001–2015 yli-intendenttinä ja johtajana toiminut henkilö. Toinen haastateltava oli toiminut vuosina 2017–2019 rahakammion intendenttinä.

Tutkimustulosteni mukaan rahakammion käsikirjasto tyydyttää numismaattisia tiedontarpeita erinomaisesti. Kokoelma on laaja ja laadukas. Se myös kehittyy jatkuvasti uusien monografioiden ja kausijulkaisujen hankkimisen myötä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Pitkänen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.