University of Oulu

Formative assessment in Finnish education : what it is, how it is practiced today and what its future is

Saved in:
Author: Manninen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904031396
Language: English
Published: Oulu : E. Manninen, 2019
Publish Date: 2019-04-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis covers the topic of formative assessment in Finland, what it is, how it is practiced and what is the current and future situation of it. There is a lot of theoretical background answering the question of what formative assessment is. In order to find out the current assessment trends in Finland, this thesis investigates the national core curriculum, a recent publication on assessment by eNorssi, and an on-going in-service education on assessment, organised by the National board of education. Some recent studies in Finland show that the assessment literacy of teachers may not be appropriate, so new materials and in-service educations are extremely necessary considering the importance of assessment in the school world. A clear focus is put on the formative assessment practices in the eNorssi and in the in-service education materials, but a problem lies on the slow change of the assessment culture.

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on formatiivinen arviointi suomalaisissa kouluissa. Tutkielma tarkastelee, mitä formatiivinen arviointi on, kuinka sitä harjoitetaan käytännössä, mikä on sen tämänhetkinen asema ja minkälaiset tulevaisuuden näkymät sillä on Suomessa. Aiheesta löytyy paljon teoreettista taustatietoa määrittämään, mitä formatiivinen arviointi on. Nykyisten arviointitrendien selvittämiseksi tämä tutkielma tarkastelee uusinta opetussuunnitelmaa (2014), hiljattain julkaistua eNorssin kokoamaa arvioinnin opetuslehtistä sekä Opetushallituksen järjestämän opettajien arviointikoulutuksen materiaaleja. Suomessa on julkaistu tutkimuksia, joista selviää, että suomalaiset opettajat kokevat epävarmuutta omasta arviointiosaamisestaan, joten edellä mainittujen kaltaiset koulutukset ja lisämateriaalit ovat enemmän kuin tarpeen. Arviointi on yksi tärkeimmistä opettajan tehtävistä, joten se ansaitsee tulla tutkituksi ja näin kehitettäväksi. Formatiivinen arviointi on saanut suurta huomiota maailmalla ja on myös keskeinen teema Suomen koulutusjärjestelmässä. Arviointikulttuuria ollaan muuttamassa, mutta muutos on hidasta ja osa oppilaista jää edelleen vaille sopivaa ja oikeudenmukaista arviointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Manninen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.