University of Oulu

Kielijänneoperaation vaikutus imetysongelmiin

Saved in:
Author: Alanärä, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904041419
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Alanärä, 2019
Publish Date: 2019-04-08
Thesis type: Other thesis
Tutor: Koskenkorva, Timo
Reviewer: Koskenkorva, Timo
Autio, Timo
Description:

Tiivistelmä

Kireästä kielijänteestä puhutaan silloin, kun kielen alainen jänne on niin kireä, että se vaikeuttaa kielen liikkeitä. Riippuen potilaan iästä, kireä kielijänne voi aiheuttaa mm. imettämisvaikeuksia tai äännevihreitä. Kireän kielijänteen esiintyvyys on noin 4 % väestössä ja se on lähes kaksi kertaa yleisempi pojilla. Kireän kielijänteen hoitomuotona on jänteen katkaisu ja se voidaan tehdä polikliinisesti (ilman puudutusta tai paikallispuudutuksessa) tai leikkaussalissa (yleisanestesiassa). Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että polikliinisesti suoritettujen toimenpiteiden jälkeen uusintatoimenpiteiden määrä on selkeästi suurempi, noin neljännes, kun vastaavasti yleisanestesiassa tehdyillä uusintatoimenpiteiden määrä on noin 1 %.

Tutkimuksen tavoitteena oli verrata OYS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa alle 18 kuukauden ikäisille imetysongelmien vuoksi tehdyn kielijännetoimenpiteen uusintatoimenpiteiden määrää yleisanestesiassa tehtyjen ja polikliinisesti tehtyjen ryhmien välillä. Tällä hetkellä KNK:n klinikassa ei ole rutiiniseurantaa kyseisen toimenpiteen jälkeen. Lisäksi tutkimme mm. komplikaatioiden määrää ja huoltajien tyytyväisyyttä toimenpiteeseen. Kyseessä oli retrospektiivinen tutkimus, jossa lähetimme seurantakyselylomakkeen potilaiden huoltajille. Potilasaineisto koostui 111 potilaasta, joille toimenpide tehtiin tammikuun 2015 ja helmikuun 2018 välisenä aikana. Heistä 108 lopulta lähetettiin seurantakyselylomake.

Potilaiden huoltajista 66 % vastasi kyselyyn. Vastanneista yhdellekään toimenpidettä ei tehty yleisanestesiassa, joten vertailu polikliinisesti ja yleisanestesiassa tehtyjen toimenpiteiden välillä ei alkuperäisen tutkimusasettelun mukaisesti onnistunut. Saimme kuitenkin varsin kattavan kuvan mm. huoltajien tyytyväisyydestä sekä komplikaatioiden, ja uusintatoimenpiteiden määrästä. Suurin osa (86 %) koki toimenpiteen joko korjanneen kokonaan tai ainakin osittain ongelman. Kuudelle (8 %) jouduttiin tekemään uusintatoimenpide. Heistä neljälle (67 %) ensimmäinen katkaisutoimenpide oltiin tehty 1–4 viikon ikäisenä, vaikka suurin ikäryhmä toimenpidehetkellä oli alle yhden viikon ikäiset (31 %). Lisäksi todettiin, että viidelle (83 %) uusintatoimenpiteessä käyneelle, ensimmäinen toimenpide tehtiin ilman puudutusta, vaikka kaikkien vastanneiden kesken ilman puudutetta toimenpide tehtiin 58 %.

Vastausten perusteella Oulun alueella uusintatoimenpiteiden määrä kielijännetoimenpiteen jälkeen on pieni, vain 8 %. Näistä suurimmalle osalle ensimmäinen toimenpide oltiin tehty ilman puudutusta ja 1–4 viikon ikäisenä. Otoskoko oli kuitenkin pieni, joten sattuman mahdollisuus on suuri. Kyseessä on lisäksi retrospektiivinen tutkimus ja aikaviive toimenpiteen ja seurantakyselylomakkeeseen vastaamisen välillä saattoi olla pitkäkin, jolloin huoltajien muistot mm. komplikaatioista ja toimenpiteen hyödyistä on saattanut hämärtyä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Alanärä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.