University of Oulu

Comparison of multi-layer bus interconnection and a network on chip solution

Saved in:
Author: Huttula, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904041423
Language: English
Published: Oulu : N. Huttula, 2019
Publish Date: 2019-04-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lahti, Jukka
Reviewer: Lahti, Jukka
Jansson, Jussi-Pekka
Description:

Abstract

This thesis explains the basic subjects that are required to take in consideration when designing a network on chip solutions in the semiconductor world. For example, general topologies such as mesh, torus, octagon and fat tree are explained. In addition, discussion related to network interfaces, switches, arbitration, flow control, routing, error avoidance and error handling are provided. Furthermore, there is discussion related to design flow, a computer aided designing tools and a few comprehensive researches. However, several networks are designed for the minimum latency, although there are also versions which trade performance for decreased bus widths. These designed networks are compared with a corresponding multi-layer bus interconnection and both synthesis and register transfer level simulations are run. For example, results from throughput, latency, logic area and power consumptions are gathered and compared.

It was discovered that overall throughput was well balanced with the network on chip solutions, although its maximum throughput was limited by protocol conversions. For example, the multi-layer bus interconnection was capable of providing a few times smaller latencies and higher throughputs when only a single interface was injected at the time. However, with parallel traffic and high-performance requirements a network on chip solution provided better results, even though the difference decreased when performance requirements were lower. Furthermore, it was discovered that the network on chip solutions required approximately 3–4 times higher total cell area than the multi-layer bus interconnection and that resources were mainly located at network interfaces and switches. In addition, power consumption was approximately 2–3 times higher and was mostly caused by dynamic consumption.

Monitasoisen väyläarkkitehtuurin ja tietokoneverkkomaisen ratkaisun vertailua

Tiivistelmä

Tutkielmassa käsitellään tärkeimpiä aihealueita, jotka tulee huomioida suunniteltaessa tietokoneverkkomaisia väyläratkaisuja puolijohdemaailmassa. Esimerkiksi yleiset rakenteet, kuten verkko-, torus-, kahdeksankulmio- ja puutopologiat käsitellään lyhyesti. Lisäksi alustetaan verkon liitäntäkohdat, kytkimet, vuorottelu, vuon hallinta, reititys, virheiden välttely ja -käsittely. Lopuksi kerrotaan suunnitteluvuon oleellisimmat välivaiheet ja niihin soveltuvia kaupallisia työkaluja, sekä käsitellään lyhyesti muutaman aiemman julkaisun tuloksia. Tutkielmassa käytetään suunnittelutyökalua muutaman tietokoneverkkomaisen ratkaisun toteutukseen ja tavoitteena on saavuttaa pienin mahdollinen latenssi. Toisaalta myös hieman suuremman latenssin versioita suunnitellaan, mutta pienemmillä väylänleveyksillä. Lisäksi suunniteltuja tietokoneverkkomaisia ratkaisuja vertaillaan perinteisempään monitasoiseen väyläarkkitehtuuriin. Esimerkiksi synteesi- ja simulaatiotuloksia, kuten logiikan vaatimaa pinta-alaa, tehonkulutusta, latenssia ja suorituskykyä, vertaillaan keskenään.

Tutkielmassa selvisi, että suunnittelutyökalulla toteutetut tietokoneverkkomaiset ratkaisut mahdollistivat tasaisemman suorituskyvyn, joskin niiden suurin saavutettu suorituskyky ja pienin latenssi määräytyivät protokollan käännöksen aiheuttamasta viiveestä. Tutkielmassa havaittiin, että perinteisemmillä menetelmillä saavutettiin noin kaksi kertaa suurempi suorituskyky ja pienempi latenssi, kun verkossa ei ollut muuta liikennettä. Rinnakkaisen liikenteen lisääntyessä tietokoneverkkomainen ratkaisu tarjosi keskimäärin paremman suorituskyvyn, kun sille asetetut tehokkuusvaateet olivat suuret, mutta suorituskykyvaatimuksien laskiessa erot kapenivat. Lisäksi huomattiin, että tietokoneverkkomaisten ratkaisujen käyttämä pinta-ala oli noin 3–4 kertaa suurempi kuin monitasoisella väyläarkkitehtuurilla ja että resurssit sijaitsivat enimmäkseen verkon liittymäkohdissa ja kytkimissä. Lisäksi tehonkulutuksen huomattiin olevan noin 2–3 kertaa suurempi, joskin sen havaittiin koostuvan pääosin dynaamisesta kulutuksesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Huttula, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.